Kick-off

Op 6 december 2019 werd het officiële startschot gegeven voor het traject NDK 2.0 te Maasmechelen.

Het projectteam mocht in aanwezigheid van een mooie afvaardiging van het schepencollege en de beleidsdiensten van
Maasmechelen, Unizo en de provincie Limburg het traject op gang trekken.

Het korte verslag van de Kick-off vindt u alvast hier terug.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u graag deel uitmaken van dit bijzondere traject?

Neem dan contact op met projectcoördinator Johan Robben.

Stakeholdersessie 1

Op 4 februari 2020 vond de eerste stakeholdersessie in de DNA-fase van NDK Maasmechelen plaats. Met een mix van
stakeholders werd gebrainstormd rond het DNA van Maasmechelen.

Het verslag en het beeldmateriaal kan u hier terugvinden.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u graag deel uitmaken van één van de volgende participatieve momenten?

Neem dan contact op met projectcoördinator Johan Robben.

Persvoorstelling

Op 14 februari 2020 vond de officiële persvoorstelling van het traject Naar De Kern plaats in aanwezigheid van onder meer gedeputeerde Tom Vandeput, burgemeester Raf Terwingen en schepen Herbert Coox.

U kan het officiële persbericht van de provincie Limburg hier
bekijken.

Focusgroep 1: Handelaars, ondernemers, horeca, dienstverleners en pandeneigenaars

Op 11 maart 2020 vond de eerste focusgroep in de DNA-fase van NDK Maasmechelen plaats. Met een mix van stakeholders
werd gebrainstormd rond het DNA van Maasmechelen.

Het verslag en beeldmateriaal kan u hier
terugvinden.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u graag deel uitmaken van één van de volgende participatieve momenten?

Neem dan contact op met projectcoördinator Johan Robben.

Focusgroep 2: De jeugd van Maasmechelen

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 juli 2020 vond de tweede focusgroep in de DNA-fase van NDK Maasmechelen plaats. 

Corona-proof, via een Zoom-meeting lieten 14 enthousiaste jongeren tussen de 19 en 27 jaar hun licht schijnen over
hoe zij naar Maasmechelen kijken en hoe zij de toekomst zien. 

Het verslag en beeldmateriaal kan u hier vinden.

Focusgroep 3: Het lokaal bestuur

Op 24 augustus 2020 koppelden we de resultaten uit de eerste participatieve sessies terug met het lokaal bestuur.
Zowel meerderheid als oppositie waren vertegenwoordigd. Met deze sessie werd de DNA-fase afgerond.

Het verslag kan u hier vinden.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u graag deel uitmaken van één van de volgende participatieve momenten? 

Neem dan contact op met projectcoördinator Johan Robben.

Stakeholdersessie 2

Op 29 september 2020 (19.00u – 21.30u) vond de eerste stakeholdersessie in de design-fase van NDK Maasmechelen plaats. Met een 16-tal betrokkenen (mix van handelaars, ondernemers, inwoners (jong en oud) en creatievelingen werkten we verder aan het DNA van Maasmechelen en wat dit kan betekenen op vlak van winkels, horeca, inrichting van de openbare ruimte en mobiliteit op de Pauwengraaf en Dr. Haubenlaan.

Het verslag kan u hier vinden.

Wilt u nog ideeën of opmerkingen meegeven naar aanleiding van deze stakeholdersessie? Neem dan zeker contact op met projectcoördinator Johan Robben.

Presentatie DNA

Op 12/02/2021 stelt het projectteam het vastgelegde DNA voor aan het College van Burgemeester en Schepenen van Maasmechelen.

De presentatie vindt u hier

Scenariosessie

Op 30/03/21 organiseren we een online scenario-sessie waarin we verschillende scenario’s onderzoeken op vlak van bijv. straatinrichting, verbinding met de natuur, events, winkels/horeca, mobiliteit, immobiliën,… om het vastgelegde DNA "Verleg je grenzen in MM" concreet tot uiting te brengen op de Pauwengraaf en in de Dokter Haubenlaan en die rechtstreeks of onrechtstreeks handel, horeca, toerisme en beleving kunnen versterken.  Het verslag kan u hier bekijken.

Designsprint

In de laatste sessie van het traject (een design-sprint) is er een focus op de Pauwengraaf.  Hoe kunnen we van de Pauwengraaf een perfecte mix van shopping, horeca, beleving en parking’ maken?  En welke acties kunnen op korte termijn, middellange termijn en lange termijn gerealiseerd worden?

Externe experten Björn Verhofstede en Steven Bollé zijn aanwezig om voor extra inspiratie te zorgen.

Het verslag kan u hier lezen.

Voorstelling kernkompas

Op 25 juni 2022 stellen we het kernkompas voor met daarin een verslag van het hele traject en alle aanbevelingen.

1.1: Uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor een centrumkern.  

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef. Maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en co-creatie. Om de handelskern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad of gemeente. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers.
Voor een snelgroeiende fusiegemeente als Maasmechelen kan het uitdragen van het DNA als fundament een flinke meerwaarde betekenen, zowel in éénmaking als in ondersteuning van de grote diversiteit die de gemeente maakt tot wat ze is.

In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2: Traject

Naar de Kern Maasmechelen volgt de methodiek van NDK 2.0 en doorloopt verschillende stappen:

Verkenning

Het lokaal bestuur van Maasmechelen, het projectteam van ABM, vertegenwoordigers en Unizo stellen op basis van een gesprekken met bevoorrechte getuigen, een algemene cijfermatige analyse en verschillende gemeenteverkenningen een eerste aanzet tot bouwstenen samen. 

Participatieve en co-creatieve oefeningen

Via een reeks stakeholdersplatformen (mix van verschillende stakeholders) en een reeks focusgroepen (specifieke stakeholdersgroep) worden verder vormgegeven aan de ontwikkelde bouwstenen en worden deze permanent afgetoetst. De resultaten worden steeds doorvertaald naar het imagineeringteam. Het geheel wordt ondersteund door een gerichte digitale bevraging.

Imagineering

Het imagineeringteam gaat onder leiding van professor Diane Nys van de Universiteit van Breda met de bouwstenen aan de slag.  Via de imagineering wordt op een andere manier naar de bouwstenen gekeken om zo te komen tot een generatief DNA.  

Creatieve denkers workshop

Na het imagineeringverhaal geven experten/creatieve denkers hun beeld op basis van de verzamelde bouwstenen en hun eigen indrukken.

DNA scherpstellen

Het DNA wordt definitief afgetoetst, vastgelegd en vertaald in een visueel concept.

Designsessies

In de designfase wordt het DNA toegepast op een aantal relevante domeinen in de kern.
Ook hier gebeurt dit via stakeholdersplatformen en/of focusgroepen.
We creëren een nieuw toekomstbeeld voor de handelskern. 

Ontwerp kernkompas

Na dialogen met de stakeholders in het algemeen en de handelaars uit de kern in het bijzonder wordt het kernkompas ontworpen. Dit kernkompas wordt visueel voorgesteld aan het CBS. Na deze voorstelling wordt onder leiding van de algemeen directeur een pakkende visietekst en een concreet actieplan ontworpen dat – belangrijk – de cross-overs maakt met de verschillende beleidsdomeinen. Een bedrijvige kern is immers meer dan retail alleen. 

Finalisatie en verankering

Het traject wordt opgeleverd in een sturend kernkompas, een sterke visietekst en een concreet en haalbaar actieplan voor de kern van Maasmechelen.
Onder leiding van Unizo wordt ook getracht dit DNA voor te stellen op één van de bestaande evenementen in de kern. Of misschien wel op een nieuw DNA-gebaseerd evenement?

 

Copyright: VisitLimburg

2: het DNA van Maasmechelen

“Verleg je grenzen” is het resultaat vna de zoektocht naar het unieke DNA van de gemeente Maasmechelen.

Dit generatief concept sluit aan bij de bouwstenen die de
unieke kracht van Maasmechelen benoemen, met de ongerepte natuur als grootste
troef, aangevuld met het diverse, eigenzinnige, rebelse karakter van de
vroegere mijnwerkersgemeente.

Het sluit ook aan bij de pas ontwikkelde branding ‘Weg van alles en toch dichtbij’, die eveneens vertrekt van de natuurlijke rijkdom van de gemeente.

Het generatief concept ‘Verleg je grenzen in Maasmechelen’ gaat nog een stap verder. Het stelt niet alleen vast wat er is, maar roept op en zet aan tot activering van het potentieel dat het DNA van Maasmechelen en haar bewoners bevat. En dit op een unieke en onderscheidende manier. Het nodigt bezoekers, maar zeker ook de eigen ondernemers uit om buiten de platgetreden paden te gaan. Om uit te pakken met een aanbod dat ‘onbegrensd, origineel en ongerept’ is, zoals de natuur, de mensen, de historiek van de gemeente.

3: Kernkompas

Het kernkompas werd officieel voorgesteld op 25/06/2022. 

4: Conclusie

Het DNA van Maasmechelen is…

… het voorwerp van een reeds zeer boeiend traject. Dat Maasmechelen  een grote reeks aan troeven heeft, werd al snel vastgesteld. Maar wat verbindt hen? En wat maakt dat de stad zo gegeerd is?

Ook benieuwd? Volg het alvast hier…

5: Aan de slag met het DNA

Benieuwd welke DNA-tinten de nieuwe kern van Maasmechelen zal krijgen?

Wij alvast ook! En het enthousiasme te Maasmechelen blijkt alvast groot te zijn.

Heeft u inspiratie of een specifiek idee? Laat het ons zeker weten per mail (via Johan.Robben@abmadvies.be) of neem deel aan één van onze sessies.

Contact Naar de Kern Maasmechelen

Projectleider: Ronny Gijsen

Ronny Gijsen
089 48 28 00