Leopoldsburg

Made in Leopoldsburg.

[forminator_quiz id=”1344″]

De vijf bouwstenen van Leopoldsburg.

Basis.

Leopoldsburg heeft een brede basis om op te bouwen: het unieke militaire en oorlogsverleden maar ook natuur, eigen karakter enz…

Thuis.

Leopoldsburg biedt een veilige thuis waar iedereen zichzelf kan zijn. We zien dit ontluiken in handel, bevolkingssamenstelling en infrastructuur.

Vrij.

Een historische route, wandeling in de natuur of gezellig bijbabbelen op café. Iedereen is vrij om op eigen ritme van Leopoldsburg te genieten.

Pionier.

Leopoldsburg kan vanuit zijn militaire techniek en verleden een pioniersrol blijven opnemen in de toekomst.

Gedurfd.

Je eigen ding doen, eigen dingen samen maken, fietsen op het militair domein. Rechttoe, rechtaan in de richting van de gemeente.

Share op social media:

Stap 1: Zoeken naar unieke troeven

Imagineering

Via dataverzameling en analyse gaan we de bestaande situatie van de stadskern in kaart brengen: het handelsaanbod, de leegstand, het inwonerprofiel, stedenbouwkundige mogelijkheden,… Wat zijn de dingen die goed werken in de stad? Of gewerkt hebben? De successen, de sterke punten worden opgelijst en in kaart gebracht.

Stap 1: Zoeken naar unieke troeven
Stap 2: Bouwstenen voor het DNA

DNA bouwstenen aftoetsen

Hoe kunnen we verder bouwen op de vorige stap? Er worden een eerste set bouwstenen voor het DNA aangereikt, gebaseerd op research van de studenten, bevraging van de inwoners, de visie van het bestuur en de administratie. Deze bouwstenen worden afgetoetst bij de lokale stakeholders: inwoners, ondernemers, bezoekers.

Stap 2: Bouwstenen voor het DNA
Stap 3: Van bouwstenen naar design

Bouwstenen vertalen in het DESIGN van de gemeente

In deze ‘designsessies’ gaan we met externe specialisten na welke bouwstenen we kunnen vertalen in concrete toekomst ideeën voor de stadkern, bijvoorbeeld: hoe de open ruimte in te vullen, de troeven beter uit te spelen, de ontmoetingsplaatsen te versterken enzovoort: wat werkt en wat werkt niet? Wat wordt het uiteindelijke DNA? 

LEOPOLDSBURG = Made in Leopoldsburg

Leopoldsburg, gemeente met een hart voor mensen, vol diversiteit en een warme plek om te wonen en werken. Het militaire aspect met zijn 1001 verhalen en avonturen biedt de basis voor vele troeven, van toerisme tot horeca en handel. Het verleent een stoere component aan het stadskarakter en fungeert tegelijk als bindmiddel voor bezoekers en bewoners. Werken aan een herkenbare handelskern (“toerke Kamp”) moet dit thuisgevoel versterken, via events en ‘made in’-verhalen rond mensen en producten. In Leopoldsburg gebeurt al heel veel, vaak op een creatieve manier. Maar om sterker en meer als een geheel naar buiten te komen, moet straffer worden gecommuniceerd. Onder meer met een sterk logo als verbindende en dynamische factor.

Stap 3: Van bouwstenen naar design
Stap 4: Follow-up

Kernkompas

Verder bouwen op lange termijn op het vlak van ruimtelijke ordening, beleidsvisie, instrumentarium, doelstellingen.

Stap 4: Follow-up
Stap 5: Vastleggen DNA

Slotevent

Het DNA wordt vastgelegd, de resultaten per gemeente voorgesteld. Hoe kunnen we alle stakeholders nog meer betrekken? Door te bouwen aan relaties willen we dat iedereen mee zijn schouders zet onder het DNA. We visualiseren het DNA op een zichtbare manier in de stadskern.

→ De datum van het slotevent is nader te bepalen.

Stap 5: Vastleggen DNA

Contact Naar de Kern Leopoldsburg

Projectleider: Celen Janni

Scroll naar top