Kick-off

Op 1 juni 2021 werd het officiële startschot gegeven voor het traject NDK Compact te Lanaken.

Het korte verslag van de kick-off vindt u alvast hier terug.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u graag deel uitmaken van dit bijzondere traject? Neem dan contact op met projectcoördinator Johan Robben.

Digitale enquête

Tijdens de zomer van 2021 werden de Lanakenaren via een digitale enquête bevraagd over het bijzondere karakter van Lanaken, de kwaliteit van het aanbod in het centrum en de impact van de coronacrisis.

Via de gemeente (L-magazine, de website, sociale media, digitale nieuwsbrieven) en een mailing van UNIZO naar de lokale leden bereikten we 216 respondenten.

Benieuwd naar de resultaten?  Kijk dan zeker hier.

Vanaf oktober 2021 gaat het traject NdK Compact Lanaken verder met 3 participatieve sessies.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u graag deel uitmaken van dit bijzondere traject? Neem dan contact op met projectcoördinator Johan Robben.

Op 28 oktober 2021 organiseren we de eerste participatieve sessie met een groep enthousiaste Lanakenaren in de raadzaal van het gemeentehuis.  De gemeente zorgt voor een warme ontvangst met vlaai en koffie.

Doel vandaag is de start van de zoektocht naar het unieke DNA van Lanaken via een brede stakeholdersessie.  Wij kijken met een helikopterzicht naar de hele gemeente.  In een latere fase van het traject komt er een focus op de kern.

Een verslag van deze sessie leest u hier.

Vanaf november 2021 zetten we het traject verder met een focusgroep “jongeren” en een focusgroep “handelaars en pandeigenaars”.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u graag deel uitmaken van dit bijzondere traject? Neem dan contact op met projectcoördinator Johan Robben.

Focusgroep ondernemers

Op woensdagavond 1 december 2021 organiseren we een digitale sessie met vertegenwoordiging van ondernemers/handelaars en de vastgoedsector uit Lanaken.

Ook de dienst economie van de gemeente Lanaken is vertegenwoordigd.

Een verslag van deze sessie leest u hier.

Focusgroep jongeren

Op vrijdag 10 december 2021 verzamelen we in Neerharen met een 12-tal enthousiaste jongeren om het met hen te hebben over de unieke eigenschappen van Lanaken. Hoe kijken zij nu naar hun gemeente en het centrum en hoe zien zij Lanaken over 20 jaar?

Een verslag van deze sessie leest u hier.

1.1: Uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor een centrumkern.  

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef., maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en co-creatie. Om de handelskern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad of gemeente. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers.
Voor een snelgroeiende fusiegemeente als Lanaken kan het uitdragen van het DNA als fundament een flinke meerwaarde betekenen, zowel in éénmaking als in ondersteuning van de grote diversiteit die de gemeente maakt tot wat ze is.

In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2: Traject

Naar de Kern Lanaken volgt de methodiek van NDK Compact en doorloopt verschillende stappen:

Stap 1: Onderzoek

We gaan traditioneel van start met een kick-off in de gemeente.  Het projectteam stelt het traject voor, de voorbereidingen van het projectteam worden afgetoetst met de verwachtingen van de gemeente, we verzamelen informatie uit de verschillende beleidsdomeinen van de gemeente en polsen naar plannen die in de pijplijn liggen.  Daarnaast doen we een eerste bevraging naar het unieke DNA van de gemeente.  Hierna start het projectteam met de voorbereiding van een digitale bevraging onder de inwoners.

Stap 2: Participeren

De eerste stap in het participatieve proces is een digitale enquête. Het doel van de enquête is enerzijds een kwantitatieve bevraging van de inwoners, betrokkenen en handelaars over de identiteit van de Lanakenaar en de unieke uitstraling/troeven van de gemeente.  Anderzijds wordt gepeild naar het gewenste aanbod en toekomstbeeld voor het centrum van Lanaken.

Via een stakeholdersessie (mix van verschillende stakeholders) en 2 focusgroepen (specifieke stakeholdersgroep) werken we kwalitatief in groepen van +/- 20 personen waarbij we de resultaten uit de enquête aftoetsen en dieper inzoomen op de bouwstenen die het unieke DNA van de gemeente vormen.

Stap 3: Verwerken

Het projectteam bepaalt de bouwstenen aan de hand van de input uit het participatieve proces, trends, maatschappelijke ontwikkelingen en het onderscheidend karakter ten opzichte van de omliggende gemeenten. “De bouwstenen zijn wat de gemeente écht uniek maakt.  Zij zijn de basis voor de DNA bepaling.”  

Stap 4: DNA bepalen

Op basis van de vastgelegde bouwstenen stellen we een DNA-concept voor, alsook het potentieel van dit DNA. Het DNA van de gemeente wordt definitief afgetoetst, vastgelegd en vertaald in een visueel concept.

Stap 5: Ontwerpfase

In de ontwerpfase voorzien we eerst een scenario-sessie met lokale experten.  Tijdens deze sessie kijken we waar en hoe we het DNA kunnen realiseren op vlak van invulling leegstaande panden, openbaar domein, sfeer, evenementen, toerisme, communicatie, verbinding met de natuur,…. Een maand na de scenario-sessie organiseren we de afsluitende design-sprint.  Tijdens deze sessie, die een hele dag duurt, worden onder begeleiding van experts keuzes gemaakt door de burgemeester en beleidsmedewerkers uit de voorstellen die naar voren kwamen in de scenario-sessie. 

Stap 6: Verankeren

De bouwstenen en het DNA worden definitief afgetoetst en de resultaten uit de ontwerpfase worden voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Stap 7: Implementeren

Het traject wordt opgeleverd in een sturend kernkompas met een verslag van het traject, een sterke visietekst en een concreet en haalbaar actieplan voor Lanaken. De gemeente kan na overhandiging van het kernkompas gebruik maken van het subsidiereglement van de provincie Limburg voor innovatieve projecten ter versterking van handelskernen.  Hiermee kan de gemeente meteen één of meerdere projecten realiseren die voortvloeien uit het actieplan in het kernkompas.

2: het DNA van Lanaken

Het DNA van Lanaken is momenteel in volle ontwikkeling

In mei 2021 zijn we gestart met het traject NdK Compact in Lanaken.

Uw mening is hierbij erg belangrijk. Heeft u interesse om mee te denken? Neem dan snel contact op met het projectteam via Johan.Robben@abmadvies.be

3: Kernkompas

We verwachten in het voorjaar van 2022 het kernkompas van Lanaken definitief op te leveren

In tussentijd kunt u alle ontwikkelingen hier volgen.