Kick-off

Op 3 mei 2019 werd het officiële startschot gegeven voor het traject NDK 2.0 te Pelt.

Het lokaal bestuur, vertegenwoordigd door o.m. burgemeester Frank Smeets en schepen lokale economie Raf Drieskens, spreekt samen het
met projectteam, gedeputeerde Tom Vandeput van de provincie Limburg en UNIZO een engagement uit om te bouwen aan de kern van Pelt.

Toekomstdag Pelt: DNA bouwstenen ontwikkelen

Op 16 juni werd in het kader van Plan voor Pelt een toekomstdag georganiseerd.

Het verhaal van NDK Pelt werd hierin geïntegreerd. De ontwikkeling van de bouwstenen van het DNA te Pelt werd hier gelanceerd. Het werd een zeer boeiende voormiddag, met heel wat belangrijke informatie!

Lees het volledige verslag hier.

Focusgroep lokaal bestuur

Met maar liefst 18 aanwezige vertegenwoordigers van het lokaal bestuur te Pelt werd deze verkennende, interactieve en co-creatieve oefening een waardevolle aanzet voor de aftoetsing van de eerste gerealiseerde bouwstenen. Bovendien werd heel wat nieuwe informatie verworven die nu imagineeringgewijs wordt verder ontwikkeld. We kijken alvast uit naar het vervolg…

Lees het volledige verslag hier.

Focusgroep handelaars en pandeigenaars

Het bruisende hart van de kern van een gemeente wordt gevormd door de handelaars, horeca en ondernemers.
We brachten tijdens deze focusgroep 18 geëngageerden samen en dachten na over de kern van Pelt. Wat maakt Pelt nu al straf? En hoe maken we het in de toekomst nog straffer?

Lees het volledige verslag hier.

Stakeholdersplatform

Op donderdag 10 oktober 2019 vond het tweede stakeholdersplatform plaats.

Met een deelnemersveld die linken kent met onder meer de zorgsector, kunst, cultuur, architectuur, handel, diensten, etc. en versterkt met de aanwezigheid van onder meer burgemeester Frank Smeets en schepen Raf Drieskens werd stevig doorgebouwd aan de bepaling van het DNA van Pelt.

Ingestuurd vanuit de vorige bouwstenen, gefundeerd door het creatieve buikgevoel en doorspekt met stukjes belangrijke geschiedenis werd verder gezocht naar het unieke DNA van Pelt dat alsmaar meer vorm krijgt…

Ook benieuwd?

Lees het volledige verslag hier!

Focusgroep jeugd

Op vrijdag 25 oktober 2019 trok het projectteam NDK Pelt naar de jeugdraad van Pelt om samen actief, interactief en creatief na te denken en te werken rond Pelt. Wie beter dan de jeugd kan inspiratie en goesting brengen voor de toekomst van Pelt?

De jeugd van Pelt is overduidelijk creatief. En dat drukten ze uit via een aantal zelfgemaakte en vooral veelzeggende kasàlà’s. Onder leiding van experte Anne De Smet en procesbegeleider Lies Daenen werd het
droombeeld van Pelt voor de jeugd geschetst.
Het mag niet verwonderen dat deze ‘millennials’ milieu- en klimaatbewust uit de hoek kwamen. Respect voor en verlangen naar de natuur is groot. Maar ze zijn ook zelfstandig. Ze willen geprikkeld worden. De wereld is klein, maar hun eigen Pelt als thuisfront is groots.
Groots in gezelligheid. Groots in nederigheid. Groots in talent. Groots in warmte. Het is hun bakermat van gezelligheid, sfeer en beleving. Music maestro!

Bekijk het volledige verslag hier.

DNA-aftoetsing

Na heel wat participatieve en co-creatieve oefeningen, gevolgd door een aantal imagineeringsvergaderingen; werd een eerste voorstel tot DNA van Pelt ontwikkeld.

Op donderdag 31 oktober werd dit voorstel afgetoetst bij een gevarieerd panel van betrokken stakeholders.

De reacties van het panel waren positief.
Na constructieve feedback werd het DNA voorgelegd aan het schepencollege van Pelt op maandag 18 november.

Na goedkeuring wordt de designfase van het traject opgestart. In deze fase gaan we met het DNA aan de slag om te werken richting concrete projecten.

Voorstelling bouwstenen DNA op nieuwjaarsreceptie UNIZO Pelt

Op 28 januari werden de bouwstenen van het DNA van Pelt in primeur voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie van UNIZO Pelt.

Stakeholdersplatform

Tijdens de designsessie van 12 februari werd met een enthousiast deelnemersveld gewerkt rond het versterken van de kern via de bouwstenen van het DNA.

Benieuwd naar het resultaat? Bekijk dan zeker hier het verslag.

Laatste design-sessie

 

 

 

 

 

 

Tijdens de laatste design-sessie van dit traject op 02/09/20 zitten we samen met het projectteam, vertegenwoordigers van UNIZO Limburg en UNIZO Pelt en experten Sven Mastbooms en Paul Wuillaume.

We geven een stand van zaken van het traject en gaan dieper in op wat het DNA en de bouwstenen wel en net niet betekenen voor Pelt.

Het verslag en de presentatie leest u hier.

Voorstelling kernkompas

Op 05/02/2021 wordt het kernkompas officieel voorgesteld.  Tijdens het traject Naar de Kern Pelt, een initiatief van de provincie Limburg in samenwerking met UNIZO, is samen met o.a. lokale stakeholders, ondernemers, jongeren en verschillende experten gewerkt aan een nieuw toekomstperspectief voor de handelskern op basis van het unieke DNA van de gemeente Pelt. 

“Uitmuntende levenskwaliteit” is het resultaat van de zoektocht naar het unieke DNA van Pelt.

Dit omschrijft zowel het DNA als de ermee samenhangende ambitie voor Pelt. Niet om als slogan te gebruiken, maar wel als inhoudelijke leidraad voor richting en keuzes.

Naar buiten toe laat dit zich ook zeer goed vertalen en vatten in het logo van Pelt. Omgekeerd wint het logo van Pelt aan kracht, door het uitdrukkelijk te verbinden met de unieke kenmerken van de gemeente.

Lees er nu alles over in het kernkompas.

Copyright Albert Loos Photography

1.1: Uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor een centrumkern.  

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef. Maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en co-creatie. Om de handelskern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad of gemeente. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers.
Voor een recent gefusioneerde gemeente als Pelt, op zoek naar een verbindend centrum, is een gedragen fundament meer dan ooit nodig en nuttig.

In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2: Traject

Naar de Kern Pelt volgt de methodiek van NDK 2.0 en doorloopt verschillende stappen:

Verkenning

Bestuursmensen van Pelt, het projectteam van ABM, vertegenwoordigers en UNIZO stellen op basis van een gesprekken met bevoorrechte getuigen, een algemene cijfermatige analyse en verschillende gemeenteverkenningen een eerste aanzet tot bouwstenen samen. 

Participatieve en co-creatieve oefeningen

Via een reeks stakeholdersplatformen (mix van verschillende stakeholders) en een reeks focusgroepen (specifieke stakeholdersgroep) worden verder vormgegeven aan de ontwikkelde bouwstenen en worden deze permanent afgetoetst. De resultaten worden steeds doorvertaald naar het imagineeringteam. Het geheel wordt ondersteund door een gerichte digitale bevraging.

Imagineering

Het imagineeringteam gaat onder leiding van professor Diane Nys van de Universiteit van Breda met de bouwstenen aan de slag.  Via de imagineering wordt op een andere manier naar de bouwstenen gekeken om zo te komen tot een generatief DNA.  

Creatieve denkers workshop

Na het imagineeringverhaal geven experten/creatieve denkers hun beeld op basis van de verzamelde bouwstenen en hun eigen indrukken.

DNA scherpstellen

Het DNA wordt definitief afgetoetst, vastgelegd en vertaald in een visueel concept.

Designsessies

In de designfase wordt het DNA toegepast op een aantal relevante domeinen in de kern.
Ook hier gebeurt dit via stakeholdersplatformen en/of focusgroepen.
We creëren een nieuw toekomstbeeld voor de handelskern. 

Ontwerp kernkompas

Na dialogen met de stakeholders in het algemeen en de handelaars uit de kern in het bijzonder wordt het kernkompas ontworpen. Dit kernkompas wordt visueel voorgesteld aan het CBS van Pelt. Na deze voorstelling wordt onder leiding van de algemeen directeur een pakkende visietekst en een concreet actieplan ontworpen dat – belangrijk – de cross-overs maakt met de verschillende beleidsdomeinen. Een bedrijvige kern is immers meer dan retail alleen. 

Finalisatie en verankering

Het traject wordt opgeleverd in een sturend kernkompas, een sterke visietekst en een concreet en haalbaar actieplan voor de kern van Pelt.
Onder leiding van UNIZO wordt ook getracht dit DNA voor te stellen op één van de bestaande evenementen in de kern. Of misschien wel op een nieuw DNA-gebaseerd evenement?

 

Copyright: de internetgazet

2: het DNA van Pelt

“Uitmuntende levenskwaliteit” is het resultaat van de zoektocht naar het unieke DNA van Pelt.

Dit omschrijft zowel het DNA als de ermee samenhangende ambitie voor Pelt. Niet om als slogan te gebruiken, maar wel als inhoudelijke leidraad voor richting en keuzes.

Naar buiten toe laat dit zich ook zeer goed vertalen en vatten in het logo van Pelt. Omgekeerd wint het logo van Pelt aan kracht, door het uitdrukkelijk te verbinden met de unieke kenmerken van de gemeente.

3: Kernkompas

Op 05/02/2021 stelden we het kernkompas officieel voor.