Wat is Naar de kern ?

Samen bouwen aan een bedrijvige stadskern.

WAT ?

‘Naar de Kern’ is een project waarbij 5 Limburgse steden op een unieke manier in beeld brengen wat hen bijzonder en aantrekkelijk maakt. 

Wat leeft er in de stadskern? Hoe verbindt zij mensen? Waarvan worden bewoners en bezoekers enthousiast? ‘Naar de Kern’ zoekt als het ware naar het DNA van de stadskern. Een kompas voor de toekomst, dat duidelijk maakt waar de kern voor staat. ‘Naar de Kern’ is een initiatief van de dienst Economie van de Provincie Limburg en Unizo Limburg, in samenwerking met Breda University of Applied Sciences.

WAAROM ?

Geen enkele stad is goed in alles, maar elke stad heeft wel een of meerdere troeven.
Pas als je die kent, kan je ze ook uitspelen. 

Deze troeven worden vervat in een DNA, waarop commerciële invulling, ruimtelijke ordening en beleidsvisie van de stadskern worden geënt. Alle actoren in de kern – handel, horeca, publieke dienstverlening, vrije beroepen, sport en cultuur, huisvesting – groeien mee op die gezamenlijke voedingsbodem. Omdat we op zoek gaan naar wat de steden uniek maakt en niet wat overlapt, versterken zij elkaar in plaats van elkaar te beconcurreren.

HOE ?

Naar de Kern verloopt via een nieuwe wetenschappelijke methode, Imagineering – een samentrekking van imagination en engineering. 

De methode werd ontwikkeld aan de Breda University of Applied Sciences en vertrekt vanuit de sterktes van de stadskern, niet vanuit de problemen. Dat is nieuw. Vanuit deze positieve benadering wordt elke stadskern geanalyseerd en worden aan de verschillende lokale werkgroepen de bouwstenen aangereikt om het DNA van hun stad te bepalen. Dat wordt vervolgens afgetoetst bij de mensen die er wonen, werken en ondernemen.

WIE ?

“Elke gemeente doorloopt een duidelijk stappenplan”.

Naar de Kern is een stapsgewijs traject, waarin professionele retailexperten en lokale besturen, inwoners, ondernemers, de provinciale dienst Economie en Unizo op weg gaan. Samen willen we bouwen op onze troeven, elkaar versterken en ‘toekomst maken’.

Wanneer  ?

Naar de Kern is een kortlopend en intensief project.

 Het begon in oktober 2017, in juni 2018 wordt het DNA van elke stad tastbaar en fysiek gepresenteerd in de stadskern. Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren gaan met de methodiek aan de slag. In 2019 is het de beurt aan vier andere gemeenten.