Wat is Naar de kern ?

Samen bouwen aan een bedrijvige kern.

WAT ?

‘Naar de Kern’ is een traject waarbij verschillende Limburgse steden en gemeenten hun kern willen versterken op een unieke manier. 

Wat leeft er in de kern? Hoe verbindt zij mensen? Waarvan worden bewoners en bezoekers enthousiast? ‘Naar de Kern’ zoekt als het ware naar het DNA van de kern.
Een kompas voor de toekomst, dat duidelijk maakt waar de kern voor staat.
Met dit DNA als fundament wordt vervolgens gewerkt aan een gedragen visie en een concreet actieplan dat meteen ook future proof is.
‘Naar de Kern’ is een initiatief van de dienst Economie van de Provincie Limburg en UNIZO Limburg, in samenwerking met Breda University of Applied Sciences.
Advies- en marktonderzoeksbureau ABM treedt op als leading partner.

WAAROM ?

Geen enkele stad is goed in alles, maar elke stad heeft wel een of meerdere troeven.
Pas als je die kent, kan je ze ook uitspelen. 

Deze troeven worden vervat in een DNA, waarop commerciële invulling, ruimtelijke ordening en beleidsvisie van de kern worden geënt. Alle actoren in de kern – handel, horeca, publieke dienstverlening, vrije beroepen, sport en cultuur, huisvesting – groeien mee op die gezamenlijke voedingsbodem. Het aan de oppervlakte brengen en benoemen van dit DNA zorgt voor een sterke generatieve kracht. Goesting!
Omdat we bovendien op zoek gaan naar wat de steden uniek maakt en niet wat overlapt, versterken zij elkaar in plaats van elkaar te beconcurreren. “Meet the local DNA”.

HOE ?

Naar de Kern verloopt via een nieuwe wetenschappelijke methode, Imagineering – een samentrekking van imagination en engineering. 

De methode werd ontwikkeld aan de Breda University of Applied Sciences en vertrekt vanuit de sterktes van de kern, niet vanuit de problemen. Dat is nieuw.
Vanuit deze positieve benadering wordt elke kern geanalyseerd en worden aan de verschillende lokale werkgroepen de bouwstenen aangereikt om het DNA van hun stad te bepalen. Het volledige traject wordt sterk participatief en co-creatief aangepakt.
Op strategische momenten worden verschillende experten ingeschakeld.
De resultaten komen tot stand van onderuit en worden steeds afgetoetst bij de mensen die er wonen, werken en ondernemen.

WIE ?

“Elke gemeente doorloopt een duidelijk stappenplan”.

Naar de Kern is een stapsgewijs traject, waarin professionele retailexperten en lokale besturen, inwoners, ondernemers, de provinciale dienst Economie en UNIZO op weg gaan. Samen willen we bouwen op onze troeven, elkaar versterken en ‘toekomst maken’.

Adviesbureau Marketing en Onderzoek – ABM – treedt op als leading partner.
In samenwerking met Beleaf wordt het participatieve gedeelte van het traject ondersteund. Vanuit de gebundelde krachten wordt ook een visuele vertaling gemaakt.
Afhankelijk van de noden en vaststellingen in het traject wordt stelselmatig ook expertise toegevoegd via echte vakexperten.

Wanneer  ?

Naar de Kern is een kortlopend en intensief project.

Het traject NDK 1.0, een echte pilootproject, begon in  oktober 2017 in Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren. Reeds in juni 2018 werd het DNA van elke stad tastbaar en fysiek gepresenteerd in de stadskern. De kernkompassen van deze steden zijn beschikbaar en kunnen opgevraagd worden via de dienst economie van de provincie Limburg.

In mei 2019 werd binnen het tweede traject – NDK 2.0 – opgestart in de fusiegemeente Pelt.  Eind 2019 startten nog 3 andere enthousiaste besturen (Bree, Maasmechelen en Sint-Truiden) met het vernieuwde traject. 

Vanuit de learnings uit het eerste project werd in NDK 2.0, ondanks de coronacrisis, nog meer ingezet op participatie, co-creatie, het leggen van verbindingen en maken van cross-overs.

Vanaf mei 2021 startten we in de gemeenten Oudsbergen, Lummen en Lanaken met NDK Compact. In 7 stappen gingen we op een participatieve manier op zoek naar het unieke/onderscheidende in elke gemeente om zo rechtstreeks of onrechtstreeks handel, horeca, toerisme en beleving in de kern te versterken.

Intussen werden alle kernkompassen opgeleverd.