Maaseik

De stad van Maas en Eik.

logo-stad-maaseik

[forminator_quiz id=”1321″]

De vijf bouwstenen van Maaseik.

Grenzeloos.

De Maaseikenaar is door zijn specifieke geografische locatie meer verbonden dan begrensd, door grensoverschrijdende samenwerking en dialecten.

Renaissance.

De stad heeft al heel wat watertjes doorzwommen doorheen de geschiedenis. Maaseik heeft zich steeds weten heruit te vinden. Ook nu, met de Maaslandse renaissance en de Euregio.

Mijlpaalmaker.

Maaseik heeft heel wat bijzonders voortgebracht: de gebroeders Van Eyck, Bokkerijders, oudste apotheek, codex, weefsel, keramiek, Stefan Everts…

Eigengereid.

Het Leven in Maaseik doet men op de eigen manier. Een krachtige karaktertrek vandaag.

Cittaslow aan de Maas.

Haast je langzaam: onthaast, ontmoet, quality time! De Maas als verbindende stroom tussen mens en stad. 

Share op social media:

Stap 1: Zoeken naar unieke troeven

Imagineering

Via dataverzameling en analyse gaan we de bestaande situatie van de stadskern in kaart brengen: het handelsaanbod, de leegstand, het inwonerprofiel, stedenbouwkundige mogelijkheden,… Wat zijn de dingen die goed werken in de stad? Of gewerkt hebben? De successen, de sterke punten worden opgelijst en in kaart gebracht.

Stap 1: Zoeken naar unieke troeven
Stap 2: Bouwstenen voor het DNA

DNA bouwstenen aftoetsen

Hoe kunnen we verder bouwen op de vorige stap? Er worden een eerste set bouwstenen voor het DNA aangereikt, gebaseerd op research van de studenten, bevraging van de inwoners, de visie van het bestuur en de administratie. Deze bouwstenen worden afgetoetst bij de lokale stakeholders: inwoners, ondernemers, bezoekers.

Stap 2: Bouwstenen voor het DNA
Stap 3: Van bouwstenen naar design

Bouwstenen vertalen in het DESIGN van de gemeente

In deze ‘designsessies’ gaan we met externe specialisten na welke bouwstenen we kunnen vertalen in concrete toekomst ideeën voor de stadkern, bijvoorbeeld: hoe de open ruimte in te vullen, de troeven beter uit te spelen, de ontmoetingsplaatsen te versterken enzovoort: wat werkt en wat werkt niet? Wat wordt het uiteindelijke DNA?

MAASEIK = de stad van Maas en Eik

Maaseik, stad aan de stroom, Citta Flow, dankt haar oorsprong, rijke geschiedenis en levenskracht aan de Maas. Maar het is ook de stad van de trage eik, een Citta Slow, waar onthaasten en ontspanning centraal staat. Diezelfde eik die ook de ‘renaissance’ in zich draagt. Niet alleen de historische Renaissance, maar ook de idee van wedergeboorte. In een Renaissance 4.0 kan de stad zichzelf heruitvinden en vanuit haar wortels een Smartcity worden. De Maas en de eik vormen samen onlosmakelijk het DNA van Maaseik. Met nieuwe technologie, herbestemming van oude gebouwen, misschien een voetgangers/fietsersbrug die letterlijk de verbinding vormt van verleden naar het heden, van satellietgemeenten naar de kern, en tegelijk een voelbare verbondenheid koestert met de Maas.

Stap 3: Van bouwstenen naar design
Stap 4: Follow-up

Kernkompas

Verder bouwen op lange termijn op het vlak van ruimtelijke ordening, beleidsvisie, instrumentarium, doelstellingen.

Stap 4: Follow-up
Stap 5: Vastleggen DNA

Slotevent

Het DNA wordt vastgelegd, de resultaten per gemeente voorgesteld. Hoe kunnen we alle stakeholders nog meer betrekken? Door te bouwen aan relaties willen we dat iedereen mee zijn schouders zet onder het DNA. We visualiseren het DNA op een zichtbare manier in de stadskern.

→ De datum van het slotevent is nader te bepalen.

Stap 5: Vastleggen DNA

Contact Naar de Kern Maaseik

Projectleider: Lehmann Patricia

Scroll naar top