1.1 uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor de stadskern. 

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef. Maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en cocreatie. Om de kern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers. In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2 traject

Naar de Kern Tongeren maakt deel uit van NDK 1.0 (2017 – 2018) en werd gerealiseerd via verschillende stappen: 

Verkenning
Bestuursmensen van de stad en van UNIZO stellen de eerste bouwstenen van het DNA op, op basis van een gezamenlijke verkenningstocht.

Imagineering
Studenten van de Universiteit van Breda gaan met de bouwstenen aan de slag. Ze trokken de stad in en bevroegen de mensen. De resultaten werden uitgewerkt in een workshop Imagineering, een innovatieve methodiek om steden te versterken.

Creatieve denkers workshop
Na de studenten gaven experten/creatieve denkers hun beeld op basis van de verzamelde bouwstenen en hun eigen indrukken.

Designsessies
In deze workshops werd het DNA verder verfijnd en gewerkt aan een concreet toekomstbeeld voor de handelskern.

Retailexperten
Een team van retailexperten zich over de tot dan bereikte resultaten van het traject.

Ondernemers
Plaatselijke handelaars gaan in dialoog over de plannen.

College van Burgemeester en Schepenen
Het traject en de voorlopige conclusies worden aan het CBS en het city marketingteam voorgelegd.

Extra designsessie (eventueel)
Tijdens deze derde sessie worden de puntjes op de i gezet of worden enkele pistes verder uitgewerkt.

2 het DNA van Tongeren

Het DNA van Tongeren is karakter.

Als ‘eerste stad’ van België heeft Tongeren unieke historische troeven, gekoppeld aan de typische eigenheid – het karakter – van de Tongenaren. Net als karakterkop Ambiorix een sterke, trotse, ambitieuze en gepassioneerde persoonlijkheid was, is de Tongenaar fier op zijn stad. Gedreven en ondernemend, maar ook een tikje rebels en weerbarstig.
Het fundament van Tongeren is de historische basis, maar het karakter maakt het verschil. Dit is overal tastbaar en zichtbaar: in het eigenzinnige winkelaanbod, de cultuur,
de internationale antiekmarkt, de taal, de architectuur, het gastronomisch aanbod…
Het DNA van Tongeren zit in de verbinding van het historische KARAKTER van de stad met het KARAKTER van de Tongenaar. Zo kunnen we ook het oude verbinden met de toekomst. Kortom, duurzaam vernieuwen mét karakter.

Tongeren, Geworteld in geschiedenis, Gesmeed door karakter, Ge(s)maakt voor de toekomst

3. kernkompas

Ambiorix is de karakterkop bij uitstek en een sterke ‘drager’ van het Tongers DNA.

Maar het karakter van de stad zit ook in de eigenheid van elke Tongenaar. Aan de hand van een KERNKOMPAS willen we letterlijk richting en ideeën geven om de diverse aspecten van het karakter van Tongeren op een kwaliteitsvolle manier te verbinden, te versterken en beter zichtbaar te maken. Op basis van wat er al is, maar ook met nieuwe initiatieven. Met een visie die vertrekt van de wortels van Tongeren, die herkenbaar is voor de Tongenaar, en die de stad scherp profileert naar de buitenwereld.

4. conclusie

Wat nu voorligt voor Tongeren is de aanzet van een ambitieus, uitdagend, en tegelijk haalbaar plan.

Omdat het gedragen is en omdat het klopt. Omdat het de energie in zich draagt van de Tongenaar die een hart heeft voor zijn stad. Omdat het de handelskern, en bij uitbreiding de stad helpt om een eigen, creatief antwoord te formuleren op de uitdagingen van de toekomst. Door die toekomst zelf in handen te nemen. Vanuit de ziel van de stad en haar bewoners. Menselijk en met passie. Authentiek, rebels en weerbarstig, maar met goede smaak en zin voor kwaliteit. Gesterkt door rijke wortels. Met KARAKTER dus.

Tongeren,
Rooted in history,
Forged by character,
Tasting the future

Share op social media:

Imagineering

Via dataverzameling en analyse gaan we de bestaande situatie van de stadskern in kaart brengen: het handelsaanbod, de leegstand, het inwonersprofiel, stedenbouwkundige mogelijkheden,… Wat zijn de dingen die goed werken in de stad? Of gewerkt hebben? De successen, de sterke punten worden opgelijst en in kaart gebracht.

DNA bouwstenen aftoetsen

Hoe kunnen we verder bouwen op de vorige stap? Er worden een eerste set bouwstenen voor het DNA aangereikt, gebaseerd op research van de studenten, bevraging van de inwoners, de visie van het bestuur en de administratie. Deze bouwstenen worden afgetoetst bij de lokale stakeholders: inwoners, ondernemers, bezoekers.

Bouwstenen vertalen in het DESIGN van de gemeente

In deze ‘designsessies’ gaan we met externe specialisten na welke bouwstenen we kunnen vertalen in concrete toekomst ideeën voor de stadkern, bijvoorbeeld: hoe de open ruimte in te vullen, de troeven beter uit te spelen, de ontmoetingsplaatsen te versterken enzovoort: wat werkt en wat werkt niet? Wat wordt het uiteindelijke DNA?

TONGEREN = geworteld in geschiedenis, gesmeed door karakter

Als ‘eerste stad’ van België heeft Tongeren unieke historische troeven, gekoppeld aan een rijk gastronomisch aanbod en de typische eigenheid – het karakter – van de Tongenaren. Dat karakter is een soort kwaliteitslabel op zich. Net als karakterkop Ambiorix een sterke, trotse, ambitieuze en gepassioneerde persoonlijkheid was, is de Tongenaar gedreven en ondernemend, maar ook een tikje ruw en weerbarstig. Het fundament van Tongeren is de historische basis, maar het karakter maakt het verschil. Dit is overal tastbaar en zichtbaar: in het eigenzinnige winkelaanbod, de cultuur, de antiekmarkt, het dialect, de gebouwen,… Een Vlaamse stad met zuiderse mentaliteit. Van daaruit kunnen we naar de toekomst via upcycling van erfgoed, gebouwen en infrastructuur. Kortom, duurzaam vernieuwen mét karakter.

Kernkompas

Verder bouwen op lange termijn op het vlak van ruimtelijke ordening, beleidsvisie, instrumentarium, doelstellingen.

Slotevent

Het DNA werd vastgelegd, de resultaten per kern werden voorgesteld op maandag 17 september 2018 in Todi (Beringen).

De kernkompassen werden officieel overhandigd en er werd vooruitgeblikt op de toekomst. Hoe kunnen we alle stakeholders nog meer betrekken? Door te bouwen aan relaties willen we dat iedereen mee zijn schouders zet onder het DNA.

Contact Naar de Kern Tongeren

Projectleider: Houbrechts Natalie