1.1 uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor de stadskern. 

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef. Maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en cocreatie. Om de kern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad. Dat DNA is de richting,
het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers. In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2 traject

Naar de Kern Lommel maakt deel uit van NDK 1.0 (2017 – 2018) en werd via verschillende stappen gerealiseerd: 

Verkenning
Bestuursmensen van de stad en van UNIZO stellen de eerste bouwstenen van het DNA op, op basis van een gezamenlijke verkenningstocht.

Imagineering
Studenten van de Universiteit van Breda gaan met de bouwstenen aan de slag. Ze trokken de stad in en bevroegen de mensen. De resultaten werden uitgewerkt in een workshop Imagineering, een innovatieve methodiek om steden te versterken.

Creatieve denkers workshop
Na de studenten gaven experten/creatieve denkers hun beeld op basis van de verzamelde bouwstenen en hun eigen indrukken.

Designsessies
In deze workshops werd het DNA verder verfijnd en gewerkt aan een concreet toekomstbeeld voor de handelskern.

Retailexperten
Een team van retailexperten zich over de tot dan bereikte resultaten van het traject.

Ondernemers
Plaatselijke handelaars gaan in dialoog over de plannen.

College van Burgemeester en Schepenen
Het traject en de voorlopige conclusies worden aan het CBS en het city marketingteam voorgelegd.

Extra designsessie (eventueel)
Tijdens deze derde sessie worden de puntjes op de i gezet of enkele pistes verder uitgewerkt.

2 het DNA van Lommel

De slagzin van Lommel is Pure energie. Maar Lommel is meer dan dat.

De identiteit van Lommel is enorm breed, zijn troeven talrijk. De natuur, de rust, het glas, de meren, de bedrijvigheid, de cultuur, het perifere karakter, … We kiezen dus voor een woord of een concept dat aanspreekt en bezielt, maar dat een brede waaier van invullingen toelaat, zelfs genereert. Dat vinden we in het woord PUUR. Een woord dat op vele manieren klopt voor Lommel. Dat vele ladingen dekt en naar het hart en de ziel van Lommel en de Lommelaar gaat. En het geeft een duidelijke, heldere, transparante identiteit mee die wendbaar maar herkenbaar is. Een soort identiteit waar mensen zich graag mee verbinden. Waar mensen energie van krijgen, pure energie.

3. kernkompas

De richtingaanwijzer naar het noorden heet in Lommel ‘Puur’.

Het land dat de wijzer aanwijst is een levende, dynamische, hippe Lommelse (handels)kern, met fiere en betrokken inwoners en handelaars. Waar je de ontspannen, groene sfeer van Lommel voelt, gekoppeld aan een begeesterende bedrijvigheid. Waar altijd iets te ontdekken valt. Waar duurzaamheid en authenticiteit voorop staan.

Slogan: PUUR LOMMEL, Make it yourself!

4. conclusie

Wat nu voorligt is het resultaat van een kort maar intensief traject. Meer nog, het is de start van een aantal uitdagende maar haalbare ontwikkelingen.

Omdat het gedragen is en omdat het klopt. Omdat het de energie in zich draagt van alle betrokkenen aan dit traject. Omdat het de handelskern, en bij uitbreiding de stad helpt om een eigen, creatief antwoord te formuleren op de uitdagingen van de toekomst. Door die toekomst zelf in handen te nemen. Vanuit de Pure energie van de stad en haar bewoners. Duurzaam en verbindend. Authentiek, transparant, gezond en ambachtelijk. Met groen en cultuur als hefboom. PUUR dus.

Share op social media:

Imagineering

Via dataverzameling en analyse gaan we de bestaande situatie van de stadskern in kaart brengen: het handelsaanbod, de leegstand, het inwonerprofiel, stedenbouwkundige mogelijkheden,… Wat zijn de dingen die goed werken in de stad? Of gewerkt hebben? De successen, de sterke punten worden opgelijst en in kaart gebracht.

DNA bouwstenen aftoetsen

Hoe kunnen we verder bouwen op de vorige stap? Er worden een eerste set bouwstenen voor het DNA aangereikt, gebaseerd op research via imagineering, bevraging van de inwoners, de visie van het bestuur en de administratie. Deze bouwstenen worden afgetoetst bij de lokale stakeholders: inwoners, ondernemers, bezoekers.

Bouwstenen vertalen in het DESIGN van de gemeente

In deze ‘designsessies’ gaan we met externe specialisten na welke bouwstenen we kunnen vertalen in concrete toekomst ideeën voor de stadkern, bijvoorbeeld: hoe de open ruimte in te vullen, de troeven beter uit te spelen, de ontmoetingsplaatsen te versterken enzovoort: wat werkt en wat werkt niet? Wat wordt het uiteindelijke DNA?

LOMMEL = Pure Parels, Pure Beleving

Lommel is Puur en Puur is Lommel. Pure energie, Puur ambacht, Puur natuur, Puur gezond, Puur beleven, Puur genieten, Puur eco, Puur lokaal, … Lommel staat voor echt en authentiek, ‘Puur’ in al zijn facetten. Dit is te vinden in het aanwezige groen, in de ambachten en kunsten, in de glaskunst en zandwinning, de innovatieve bedrijven,… Deze ‘glasheldere’ kwaliteiten kunnen we doortrekken in de kern onder de noemer van het ontdekken van ‘parels’. Een unieke beleving die Lommel kleur geeft en moet worden uitgedragen naar een brede doelgroep, zodat er plaats komt voor het verbinden van generaties, voor ‘verhipping en verjonging’. De pure energie daarvoor moet komen van een ‘Make it yourself’ impuls die leidt tot nieuwe pareltjes voor jong en oud, in de horeca, kunst, retail of publieke ruimte.

Kernkompas

Verder bouwen op lange termijn op het vlak van ondernemen, ruimtelijke ordening, beleidsvisie, instrumentarium, doelstellingen.

Slotevent

Het DNA werd vastgelegd, de resultaten per kern werden voorgesteld op maandag 17 september 2018 in Todi (Beringen).

De kernkompassen werden officieel overhandigd en er werd vooruitgeblikt op de toekomst. Hoe kunnen we alle stakeholders nog meer betrekken? Door te bouwen aan relaties willen we dat iedereen mee zijn schouders zet onder het DNA. 

Contact Naar de Kern Lommel

Projectleider: Linsen Kelly