Lommel

Pure parels, pure beleving.

Schermafbeelding 2018-03-27 om 11.10.53

[forminator_quiz id=”1298″]

De vijf bouwstenen van Lommel.

Parel.

Lommel heeft een schat aan verborgen parels: park, winkels, pleintje, ambacht.

Puur.

Lommel voert de slogan ‘pure energie’ al. Maar er zijn nog andere elementen die verbinden, zoals cultuur, professioneel, duurzaam, diepgang, plezier, ondernemen, groen…

Center Parcs.

Het potentieel van Center Parcs voor beleving en ondernemers in de kern moet ‘uitgepuurd’ worden…

Onzichtbaar.

Ruimtelijke ordening centrum is niet goed zichtbaar, galerij niet zichtbaar, glas is niet zichtbaar, het toekomstige fietspad in de lucht… dat biedt opportuniteiten om te ‘ontdekken’.

Glashelder.

Van Saharazand tot glasmuseum, Lommel biedt ‘glasheldere’ troeven als fijn, elegant, domeinoverschrijdend.

 

Share op social media:

Stap 1: Zoeken naar unieke troeven

Imagineering

Via dataverzameling en analyse gaan we de bestaande situatie van de stadskern in kaart brengen: het handelsaanbod, de leegstand, het inwonerprofiel, stedenbouwkundige mogelijkheden,… Wat zijn de dingen die goed werken in de stad? Of gewerkt hebben? De successen, de sterke punten worden opgelijst en in kaart gebracht.

Stap 1: Zoeken naar unieke troeven
Stap 2: Bouwstenen voor het DNA

DNA bouwstenen aftoetsen

Hoe kunnen we verder bouwen op de vorige stap? Er worden een eerste set bouwstenen voor het DNA aangereikt, gebaseerd op research van de studenten, bevraging van de inwoners, de visie van het bestuur en de administratie. Deze bouwstenen worden afgetoetst bij de lokale stakeholders: inwoners, ondernemers, bezoekers.

Stap 2: Bouwstenen voor het DNA
Stap 3: Van bouwstenen naar design

Bouwstenen vertalen in het DESIGN van de gemeente

In deze ‘designsessies’ gaan we met externe specialisten na welke bouwstenen we kunnen vertalen in concrete toekomst ideeën voor de stadkern, bijvoorbeeld: hoe de open ruimte in te vullen, de troeven beter uit te spelen, de ontmoetingsplaatsen te versterken enzovoort: wat werkt en wat werkt niet? Wat wordt het uiteindelijke DNA?

LOMMEL = Pure Parels, Pure Beleving

Lommel is Puur en Puur is Lommel. Pure energie, Puur ambacht, Puur natuur, Puur gezond, Puur beleven, Puur genieten, Puur eco, Puur lokaal, … Lommel staat voor echt en authentiek, ‘Puur’ in al zijn facetten. Dit is te vinden in het aanwezige groen, in de ambachten en kunsten, in de glaskunst en zandwinning, de innovatieve bedrijven,… Deze ‘glasheldere’ kwaliteiten kunnen we doortrekken in de kern onder de noemer van het ontdekken van ‘parels’. Een unieke beleving die Lommel kleur geeft en moet worden uitgedragen naar een brede doelgroep, zodat er plaats komt voor het verbinden van generaties, voor ‘verhipping en verjonging’. De pure energie daarvoor moet komen van een ‘Make it yourself’ impuls die leidt tot nieuwe pareltjes voor jong en oud, in de horeca, kunst, retail of publieke ruimte.

Stap 3: Van bouwstenen naar design
Stap 4: Follow-up

Kernkompas

Verder bouwen op lange termijn op het vlak van ruimtelijke ordening, beleidsvisie, instrumentarium, doelstellingen.

Stap 4: Follow-up
Stap 5: Vastleggen DNA

Slotevent

Het DNA wordt vastgelegd, de resultaten per gemeente voorgesteld. Hoe kunnen we alle stakeholders nog meer betrekken? Door te bouwen aan relaties willen we dat iedereen mee zijn schouders zet onder het DNA. We visualiseren het DNA op een zichtbare manier in de stadskern.

→ De datum van het slotevent is nader te bepalen.

Stap 5: Vastleggen DNA

Contact Naar de Kern Lommel

Projectleider: Linsen Kelly

Scroll naar top