beringen

Verbinding in verscheidenheid.

[forminator_quiz id=”1166″]

De vijf bouwstenen van Beringen.

Diversiteit.

BeringEN is verschillende mensen EN plaatsen EN sporten EN culturen EN talen EN avonturen EN groen.

Innovator.

Een winkelcentrum op een “dode” locatie, oude scholen omtoveren tot hedendaagse trekpleister of een heuse bikevalley met Europese ambities….

Spanning.

Spanning betekent stroom (energie). Maar er is ook een gezonde spanning tussen alles wat Beringen te bieden heeft. Spanning voel je tenslotte ook via beleving!

JouwMijn.

Er is ruimte voor mensen, ruimte voor niches zoals de boetieks in het centrum, mountainbike, mijngeschiedenis… Maak het mijne ook van jou.

Bruggenbouwer.

Beringen bouwt bruggen tussen cultuur, gemeenschappen, winkelgebieden, talen, deelgemeenten, natuurelementen, ondernemers…

Share op social media:

Stap 1: Zoeken naar unieke troeven

Imagineering

Via dataverzameling en analyse gaan we de bestaande situatie van de stadskern in kaart brengen: het handelsaanbod, de leegstand, het inwonerprofiel, stedenbouwkundige mogelijkheden,… Wat zijn de dingen die goed werken in de stad? Of gewerkt hebben? De successen, de sterke punten worden opgelijst en in kaart gebracht.

Stap 1: Zoeken naar unieke troeven
Stap 2: Bouwstenen voor het DNA

DNA bouwstenen aftoetsen

Hoe kunnen we verder bouwen op de vorige stap? Er worden een eerste set bouwstenen voor het DNA aangereikt, gebaseerd op research van de studenten, bevraging van de inwoners, de visie van het bestuur en de administratie. Deze bouwstenen worden afgetoetst bij de lokale stakeholders: inwoners, ondernemers, bezoekers.

Stap 2: Bouwstenen voor het DNA
Stap 3: Van bouwstenen naar design

Bouwstenen vertalen in het DESIGN van de gemeente

In deze ‘designsessies’ gaan we met externe specialisten na welke bouwstenen we kunnen vertalen in concrete toekomst ideeën voor de stadkern, bijvoorbeeld: hoe de open ruimte in te vullen, de troeven beter uit te spelen, de ontmoetingsplaatsen te versterken enzovoort: wat werkt en wat werkt niet? Wat wordt het uiteindelijke DNA?

BERINGEN = Verbinding in verscheidenheid

Beringen barst van ondernemerschap, van hippe kledingboetiek tot topsportfaciliteiten. Maar een éénduidig DNA van Beringen bestaat niet. Beringen put juist energie uit de spanning tussen de vier deelgemeenten, elk met hun identiteit en eigenheid (symbool: klavertje vier met bliksem). Vanuit deze diversiteit gaan we verder bouwen aan de onderlinge verbinding. De fiets met zijn uitgebreide aanwezige potentieel kan hier een belangrijke factor zijn, zowel voor toerisme als startende, innovatieve bedrijfsactiviteit. (o.a. Site St-Lutgarde). In de kern willen we een gemeenschapsgevoel creëren, waarbij elke inwoner van groot-Beringen zich thuisvoelt. Onder andere door het realiseren van een plek die van iedereen is, waar van alles te beleven is, vlakbij het handelscentrum: Stadscamping 3584.

Stap 3: Van bouwstenen naar design
Stap 4: Follow-up

Kernkompas

Verder bouwen op lange termijn op het vlak van ruimtelijke ordening, beleidsvisie, instrumentarium, doelstellingen.

Stap 4: Follow-up
Stap 5: Vastleggen DNA

Slotevent

Het DNA wordt vastgelegd, de resultaten per gemeente voorgesteld. Hoe kunnen we alle stakeholders nog meer betrekken? Door te bouwen aan relaties willen we dat iedereen mee zijn schouders zet onder het DNA. We visualiseren het DNA op een zichtbare manier in de stadskern.

→ De datum van het slotevent is nader te bepalen.

Stap 5: Vastleggen DNA

Contact Naar de Kern Beringen

Projectleider: Schulpé Kristof

Scroll naar top