1.1: Uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor de stadskern.  

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef. Maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en cocreatie. Om de handelskern nieuwe zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers.

In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2: Traject

Naar de Kern Beringen maakt deel uit van NDK 1.0 (2017 – 2018) en werd gerealiseerd via verschillende stappen:
 

Verkenning

Bestuursmensen van de stad en van UNIZO stellen de eerste bouwstenen van het DNA op, op basis van een gezamenlijke verkenningstocht.

Imagineering

Studenten van de Universiteit van Breda gaan met de bouwstenen aan de slag. Ze trokken de stad in en bevroegen de mensen. De resultaten werden uitgewerkt in een workshop Imagineering, een innovatieve methodiek om steden te versterken.

Creatieve denkers workshop

Na de studenten gaven experten/creatieve denkers hun beeld op basis van de verzamelde bouwstenen en hun eigen indrukken.

Designsessies

In deze workshops werd het DNA verder verfijnd en gewerkt aan een concreet toekomstbeeld voor de handelskern.

Retailexperten

Een team van retail-experten zich over de tot dan bereikte resultaten van het traject.

Ondernemers

Plaatselijke handelaars gaan in dialoog over de plannen.

College van Burgemeester en Schepenen

Het traject en de voorlopige conclusies worden aan het CBS en het city marketingteam voorgelegd.

Extra designsessie (eventueel)

Tijdens deze derde sessie worden de puntjes op de i gezet of enkele pistes verder uitgewerkt.

2: Het Dna van Beringen

Beringen = diversiteit in verbinding

Beringen is niet één geheel, maar een bundeling van verschillende delen, culturen en talen. Een verscheidenheid die bijzonder interessant is, maar zonder echte historische gemeenschappelijkheid. Dat biedt opportuniteiten om nu op een open manier voor verandering en vernieuwing te kiezen. Zeker in Beringen, waar de energie voelbaar aanwezig is om vooruit te gaan. Waar de voorbije jaren, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van be-MINE, al is aangetoond dat er enthousiasme en ondernemingszin is. De stad Beringen werkt zelf aan een aantal projecten. Hier spitsen we ons toe op de handelskern, op het bredere kader van verbinding en de rol die de kern daarin kan spelen.

3: Kernkompas

Ondanks zijn verscheidenheid zijn er bouwstenen die Beringen kenmerken en de basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van een eigen DNA.

De belangrijkste zijn diversiteit en spanning.

• Diversiteit: Beringen, dat zijn verschillende deelgemeenten én culturen én talen. Beringen is de mijn én natuur én sport én vrije tijd én ondernemen én innovatie.

• Spanning: de stroom (energie) die vroeger uit de mijn werd gehaald. Maar er is ook een gezonde spanning tussen alles wat Beringen te bieden heeft. Een spanning die ontstaat uit de verschillen en die daar energie genereert. Energie om te handelen, om te ondernemen.

4: Conclusie

Het DNA van Beringen is de optelsom van de verschillende identiteiten waaruit Beringen is samengesteld.

De meeste aandacht is in dit kompas echter gegaan naar de ontwikkeling van de Sinte-Lutgart site tot Stadscamping/Stadscampus 3584 als concrete realisatie van een plek van verbinding in diversiteit en spanning. Omdat die verbinding in spanning maar waargemaakt kan worden in de praktijk, omdat de gelegenheid er is, en omdat het een enthousiasmerend, participatief project als dit vraagt om een schijnbaar paradoxaal gegeven als verbinding in spanning en diversiteit duidelijk te maken. En vooral om het te laten leven. Want daar gaat het uiteindelijk om: dat Beringen zich verder ontwikkelt tot een levende stad, met een bruisend handelscentrum waar altijd iets te beleven is en waar iedereen graag vertoeft.

5: Aan de slag met het DNA

Lutgart: dé nieuwe trendy spot in de kern van Beringen

Onder impuls van het traject NDK en de generatieve kracht van het DNA van de stad, werd meteen actie ondernomen door het lokaal bestuur van Beringen.
Met een financiële impuls van € 100.000 euro via de provincie Limburg, werd de ontwikkeling en uitbouw van ‘Lutgart’ meteen aangevangen.

Lutgart is een innovatieve en creatieve hotspot die de nadruk legt op verbinden, ondernemen, creëren en beleven. En dat in het midden van het stadscentrum.

In juli 2019 zijn de eerste handelszaken reeds opengegaan. Via de facebookpagina http://www.facebook.com/LutgartBeringen kan de verdere ontwikkeling gevolgd worden.

Share op social media:

Imagineering

Via dataverzameling en analyse gaan we de bestaande situatie van de stadskern in kaart brengen: het handelsaanbod, de leegstand, het inwonerprofiel, stedenbouwkundige mogelijkheden,… Wat zijn de dingen die goed werken in de stad? Of gewerkt hebben? De successen, de sterke punten worden opgelijst en in kaart gebracht.

Hoe kunnen we verder bouwen op de vorige stap? Er worden een eerste set bouwstenen voor het DNA aangereikt, gebaseerd op research via imagineering, bevraging van de inwoners, de visie van het bestuur en de administratie. Deze bouwstenen worden afgetoetst bij de lokale stakeholders: inwoners, ondernemers, bezoekers.

In deze ‘designsessies’ gaan we met externe specialisten na welke bouwstenen we kunnen vertalen in concrete toekomst ideeën voor de stadkern, bijvoorbeeld: hoe de open ruimte in te vullen, de troeven beter uit te spelen, de ontmoetingsplaatsen te versterken enzovoort: wat werkt en wat werkt niet? Wat wordt het uiteindelijke DNA?

BERINGEN = Verbinding in verscheidenheid

Beringen barst van ondernemerschap, van hippe kledingboetiek tot topsportfaciliteiten. Maar een éénduidig DNA van Beringen bestaat niet. Beringen put juist energie uit de spanning tussen de vier deelgemeenten, elk met hun identiteit en eigenheid (symbool: klavertje vier met bliksem). Vanuit deze diversiteit gaan we verder bouwen aan de onderlinge verbinding. De fiets met zijn uitgebreide aanwezige potentieel kan hier een belangrijke factor zijn, zowel voor toerisme als startende, innovatieve bedrijfsactiviteit. (o.a. Site St-Lutgarde). In de kern willen we een gemeenschapsgevoel creëren, waarbij elke inwoner van groot-Beringen zich thuisvoelt. Onder andere door het realiseren van een plek die van iedereen is, waar van alles te beleven is, vlakbij het handelscentrum. Een soort nieuwe stadscampus met eigen postcode: 3584.

Verder bouwen op lange termijn op het vlak van ondernemen, ruimtelijke ordening, beleidsvisie, instrumentarium, doelstellingen, cross-overs, etc.

Het DNA werd vastgelegd, de resultaten per kern werden voorgesteld op maandag 17 september 2018 in Todi (Beringen).

De kernkompassen werden officieel overhandigd en er werd vooruitgeblikt op de toekomst. Hoe kunnen we alle stakeholders nog meer betrekken? Door te bouwen aan relaties willen we dat iedereen mee zijn schouders zet onder het DNA.

Contact Naar de Kern Beringen

Projectleider: Schulpé Kristof