NDK 2.0: Kick-off Pelt

Het vernieuwde NDK-traject, ook wel NDK 2.0, ging op 3 mei officieel van start in fusiegemeente Pelt.

De detailhandel is een belangrijke economische sector in provincie Limburg. Limburg telt bijna 17.000 handelspanden. De Limburgse horeca en detailhandel telt 27.000 loontrekkenden en 15.000 zelfstandigen. De detailhandel wordt echter geconfronteerd met belangrijke uitdagingen zoals de tanende koopbinding, de toenemende digitalisering en e-commerce, steeds wijzigende consumententrends en het toenemend belang van een doorgedreven costumer service. Deze uitdagingen zorgen voor een toenemende druk op de handelsuitbating en op de stedelijke handelskern met een toenemende leegstand tot gevolg.

Gedeputeerde van economie Tom Vandeput: “Om de gemeenten te ondersteunen in de realisatie van een bedrijvige stadskern heeft de provincie Limburg vorig jaar een innovatieve methodiek van stadskernontwikkeling gelanceerd. Via een kortlopend intensief traject gaat de provincie Limburg samen met professionele retailexperten, verantwoordelijken van de gemeente/stad en lokale stakeholders op zoek naar een nieuw profiel en toekomstbeeld voor de stedelijke retail. Vorig jaar is deze aanpak succesvol toegepast in Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren. Vandaag wordt het traject gelanceerd in Pelt. De provincie voorziet hiervoor 50.000 euro of 80 % van de kosten.”

“Vanuit Pelt zorgen wij voor de aanvullende financiering. Een sterke handelskern zorgt immers voor een dynamiek die de andere stedelijke functies zoals wonen, cultuur, vrijetijdsbesteding, e.d. versterkt. Het traject moet ons ook onderbouwde en gedragen aanbevelingen geven voor een goede afstemming tussen de detailhandel van de twee kernen van de gefusioneerde gemeenten, aldus burgemeester Frank Smeets.

De groeiende leegstand is een gekend probleem. Zowat alle steden worden hiermee in min of meerder mate mee geconfronteerd. De oplossingen zijn echter minder voor de hand liggend. Er worden dan ook diverse initiatieven in de steden ondernomen om de leegstand tegen te gaan zoals pop-up winkels, speciale acties, evenementen enz.

Gedeputeerde van economie Tom Vandeput: “Trends geven aan dat de stadskern van morgen anders zal zijn dan deze van vandaag. Beleving zal nog belangrijker worden en ook andere functies zoals cultuur, sport, nieuwe vormen van ondernemerschap zullen hier een plaats krijgen. Dit vraagt een nieuwe en andere manier van stadskernontwikkeling.”

De provincie Limburg en UNIZO hebben daarom in samenwerking met Breda University een uniek traject uitgewerkt waar Limburgse steden in kunnen stappen om samen een grondige oefening te doen rond de stadskern van de toekomst. De nieuwe wetenschappelijke methodiek werd eerder al beproefd in het Nederlandse Arnhem, Antwerpen en op de winkelketen Veritas.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “Dat de methodiek wordt ingezet om een oplossing te bieden aan leegstand in de stedelijke handelskernen, is uniek. Met het project ‘Naar de kern’ willen we lokale overheden, ondernemers, inwoners en bezoekers activeren om te komen tot een unieke branding. Een branding die niet leidt tot concurrentie maar tot sterke onderlinge relaties die ons samen verder zullen brengen. We zijn er immers van overtuigd dat we in Limburg kunnen komen tot een sterk netwerk van complementaire steden met ieder een eigen focus, aanbod en beleving.”

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO-Limburg: “Het bepalen van het unieke DNA per gemeente kan leiden tot een andere en duurzame oplossing voor bedrijvige kernen en de invulling van het lokale handelsapparaat. In dit traject werken ondernemers en het lokaal beleid nauw samen. Dat is de weg die we ook in de toekomst moeten bewandelen. Een complex probleem moet je immers samen aanpakken.”

Pelt telt vandaag 559 handelspanden en 74.880 m² winkelvloeroppervlakte (WVO). 12,2 % (68) van deze handelspanden en 14,2 % van de WVO staan leeg. Deze cijfers liggen licht hoger dan het Limburgs gemiddelde (11,2 % leegstand handelspanden en 10,1 % leegstand WVO).

Burgemeester Frank Smeets: “Het is belangrijk dat we samen met alle betrokkenen een visie kunnen vormen over de toekomst van de Peltse detailhandel. En met de fusie is het een bijzondere uitdaging om de twee historische handelskernen in samenhang vorm te geven.”

In samenspraak met diverse stakeholders, i.c. de gemeentelijke beleidsmakers en diensten, vertegenwoordigers van de plaatselijke retail en horeca, de vastgoedsector, … en met de inzet van externe experten wordt gedurende 9 maanden gewerkt aan een nieuwe toekomststrategie voor het kernwinkelgebied.

“Door een sterk en intens overleg met handelaars, gemeentebestuur en deskundigen willen we ook op commercieel vlak de bakens uitzetten voor het Pelt van de toekomst. Met deze aanpak gaan we doelgericht te werk en bieden we een antwoord op de vraag welke winkels, grote en kleine, ketens en lokale handelszaken, diensten en horeca, internet en smart-toepassingen, .. de aantrekkingskracht en het voorzieningenniveau van onze gemeente kunnen versterken,” aldus Raf Drieskens, schepen van dorpenbeleid, lokale economie, werkgelegenheid, kernversterking, smart city, sociale huisvesting.

Aan de hand van de geschiedenis, de inwoners, de hedendaagse setting, nieuwe geplande ontwikkelingen,… wordt eerst het profiel van de gemeente bepaald. Dan wordt er gezocht naar dat wat Pelt bijzonder en aantrekkelijk maakt. Vanuit die troeven wordt een DNA bepaald dat verbindingen kan leggen tussen verschillende doelgroepen en beleidsvelden. In een latere fase kan hier dan de commerciële invulling, ruimtelijke ordening en de beleidsvisie van de gemeente op worden afgestemd.

“Samen met het gemeentebestuur, lokale ondernemers, inwoners en bezoekers willen we komen tot een unieke branding van Pelt. Een branding die de relatie met omliggende gemeenten versterkt en voor een gezonde wisselwerking in de regio zal zorgen,” klinkt het bij gedeputeerde Tom Vandeput. “Ook cross-overs met andere beleidsdomeinen willen we steker aan bod laten komen. Zo kan een gemeente extra waarde toevoegen aan het lokale of regionale toerisme en de cultuurbeleving en vice versa.”

Schepen Raf Drieskens: “Pelt is een gemeente in volle bevolkingsexpansie. Ze beschikt met de centra van Neerpelt en Overpelt over 2 zeer dichtbevolkte kernen die nog volop in groei zijn. Het komende decennium zal ook het tussengebied Haspershoven volop worden ontwikkeld. De historische kernen kunnen zich omvormen tot levendige en authentieke handelskernen met veel couleur locale, het nieuwe commerciële gebied rond de Koel biedt alle kansen voor een nieuw en grootschalig aanbod.”

De provincie Limburg heeft voor de financiering van het traject reeds 50.000 euro gereserveerd. Voor de uitvoering (een gedeelte) van de visie kan de gemeente Pelt een aanvraag voor provinciale ondersteuning indienen. Er is mogelijkheid tot de toekenning van een maximale provinciale subsidie van 100.000 euro.

Laat een reactie achter