Kick-off

Op 4 december 2019 werd het officiële startschot gegeven voor het traject NDK 2.0 te Sint-Truiden.

Het projectteam mocht in aanwezigheid van een mooie afvaardiging van het schepencollege en beleidsdiensten van
Sint-Truiden, Unizo en de provincie Limburg het traject op gang trekken.

Het volledige persbericht leest u hier.

Het korte verslag van de Kick-off vindt u alvast hier terug.

Stakeholdersessie 1

Op 3 februari werd in de Gazo Lounge de eerste stakeholdersessie georganiseerd.

Het werd een zeer boeiende avond boordevol informatie over Sint-Truiden. We kunnen alvast besluiten dat de hoofdstad van Haspengouw heel wat troeven heeft! Maar moeten deze niet nog meer getoond worden?

U leest het volledige verslag alvast hier.

Focusgroep handelaars en pandeigenaars

Op 10 maart 2020 vond de eerste focusgroep in de DNA-fase van NDK Sint-Truiden plaats.

We verwelkomen handelaars, horeca, dienstverleners en pandeneigenaars uit het centrum van Sint-Truiden om samen
te bouwen aan het DNA van de stad.

Zoals verwacht schetsen ‘de middenstanders’ een geanimeerd beeld van hun Sint-Truiden en wordt heel wat nuttige informatie gedeeld.

Benieuwd naar het volledige verhaal? Lees hier dan zeker het samenvattend verslag!

Vragen, opmerkingen of toevoegingen? Neem dan zeker contact op met Johan Robben.

Focusgroep jeugd

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 oktober 2020 (9u30 – 11u30) vond de tweede focusgroep in de DNA-fase van NDK Sint-Truiden plaats in de Gazo.

Wie is meer geschikt dan de jongvolwassenen (16 – 26 jaar) om de toekomst van de kern van Sint-Truiden vorm te geven? 

Het verslag kan u hier vinden.

Wilt u nog ideeën of opmerkingen meegeven naar aanleiding van deze focusgroep? Neem dan zeker contact op met Johan Robben via johan.robben@abmadvies.be

Focusgroep lokaal bestuur

Op 5 november 2020 vond de derde focusgroep in de DNA-fase van NDK Sint-Truiden plaats.

Samen met het lokaal bestuur en de beleidsmedewerkers gaven we verder vorm aan het DNA van Sint-Truiden.

Het verslag kan u hier vinden.

Wilt u nog ideeën of opmerkingen meegeven aan deze focusgroep? Neem dan zeker contact op met Johan Robben via johan.robben@abmadvies.be

Scenariosessie

Intussen is het DNA van Sint-Truiden helder, namelijk: “Hoofstad van Haspengouw”.

In oktober 2021 werden verschillende scenario’s onderzocht m.b.t. hoe we dit DNA zichtbaar kunnen maken in het centrum van Sint-Truiden. (zie verslag in bijlage)

Aansluitend kwam vanuit de dienst economie van Sint-Truiden het idee naar boven om verder te onderzoeken op welke wijze bestaande erfgoedlocaties in het centrum aangewend kunnen worden om de beleving in het centrum te verhogen door o.a. invulling met een exclusief aanbod van lokale creatieve ondernemers, aantrekken nieuwe ondernemers, plek voor eigen merchandise, link met kunst/cultuur (tentoonstellingen) , belevingswandeling, toerisme…

Designsprint

In februari 2022 organiseren we een afsluitende sessie met een stuurgroep samengesteld door de stad en enkele experten om te komen tot een actieplan om "Hoofdstad van Haspengouw" verder vorm te geven.

1.1: Uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor een centrumkern.  

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef. Maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en co-creatie. Om de handelskern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad of gemeente. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers.
Voor een groeiende stad als Sint-Truiden kan het uitdragen van het DNA als fundament een flinke meerwaarde betekenen.

In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2: Traject

Naar de Kern Sint-Truiden volgt de methodiek van NDK 2.0 en doorloopt verschillende stappen:

Verkenning

Bestuursmensen van Sint-Truiden, het projectteam van ABM, vertegenwoordigers en Unizo stellen op basis van een gesprekken met bevoorrechte getuigen, een algemene cijfermatige analyse en verschillende gemeenteverkenningen een eerste aanzet tot bouwstenen samen. 

Participatieve en co-creatieve oefeningen

Via een reeks stakeholdersplatformen (mix van verschillende stakeholders) en een reeks focusgroepen (specifieke stakeholdersgroep) worden verder vormgegeven aan de ontwikkelde bouwstenen en worden deze permanent afgetoetst. De resultaten worden steeds doorvertaald naar het imagineeringteam. Het geheel wordt ondersteund door een gerichte digitale bevraging.

Imagineering

Het imagineeringteam gaat onder leiding van professor Diane Nys van de Universiteit van Breda met de bouwstenen aan de slag.  Via de imagineering wordt op een andere manier naar de bouwstenen gekeken om zo te komen tot een generatief DNA.  

Creatieve denkers workshop

Na het imagineeringverhaal geven experten/creatieve denkers hun beeld op basis van de verzamelde bouwstenen en hun eigen indrukken.

DNA scherpstellen

Het DNA wordt definitief afgetoetst, vastgelegd en vertaald in een visueel concept.

Designsessies

In de designfase wordt het DNA toegepast op een aantal relevante domeinen in de kern.
Ook hier gebeurt dit via stakeholdersplatformen en/of focusgroepen.
We creëren een nieuw toekomstbeeld voor de handelskern. 

Ontwerp kernkompas

Na dialogen met de stakeholders in het algemeen en de handelaars uit de kern in het bijzonder wordt het kernkompas ontworpen. Dit kernkompas wordt visueel voorgesteld aan het CBS. Na deze voorstelling wordt onder leiding van de algemeen directeur een pakkende visietekst en een concreet actieplan ontworpen dat – belangrijk – de cross-overs maakt met de verschillende beleidsdomeinen. Een bedrijvige kern is immers meer dan retail alleen. 

Finalisatie en verankering

Het traject wordt opgeleverd in een sturend kernkompas, een sterke visietekst en een concreet en haalbaar actieplan voor de kern van Sint-Truiden.
Onder leiding van Unizo wordt ook getracht dit DNA voor te stellen op één van de bestaande evenementen in de kern. Of misschien wel op een nieuw DNA-gebaseerd evenement?

 

2: het DNA van Sint-Truiden

Het DNA van Sint-Truiden werd vastgelegd.

 

 

3: Kernkompas

Een verslag van het hele traject en de resultaten werden gebundeld in een kernkompas.

4: Conclusie

Het DNA van Sint-Truiden is…

… het voorwerp van een reeds zeer boeiend traject.  Dat Sint-Truiden erg ondernemend is merkten we al snel op. Maar wat schuilt daar achter?

Ook benieuwd? Volg het alvast hier…

5: Aan de slag met het DNA