NDK 2.0: Kick-off Sint-Truiden

Net als de andere centrumsteden kampt ook Sint-Truiden met dezelfde problematiek wat de leegstand betreft. Ook hier laten de snel veranderde vormen van handeldrijven hun sporen na. “Ondanks ons City marketingplan stellen wij tekortkomingen vast. De toenemende leegstand, monotoon aanbod, tanende koopbinding door de groei van E-commerce en geringe koopattractie laten zich meer en meer merken. Daarnaast heeft de traditionele winkel zijn positie als uniek verkoopkanaal de laatste jaren steeds meer verloren. De consument kan immers 24u/24u shoppen. Dit hedendaagse comfort heeft het leven van zowel de consument als de handelaar sterk beïnvloed. Dat zien we duidelijk in het straatbeeld”, zegt schepen Jos Pierard.

Vorig jaar werd de innovatieve methodiek van stadskernontwikkeling samen met UNIZO al succesvol toegepast in Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren. Nu wordt ook in Sint-Truiden een dergelijk traject gestart.

Naar de Kern

De detailhandel is voor Limburg een belangrijke economische sector. Ze wordt vertegenwoordigd door 16.950 handelspanden, samen goed voor 27.000 loontrekkende jobs, de 15.000 zelfstandige ondernemers niet mee gerekend. Allen zijn ze onderhevig aan de maatschappelijke veranderingen zoals de toenemende e-commerce, een consumentenpatroon dat snel wijzigt en allerhande trends. Hierin overeind blijven is een hele opgave.

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Pop-up stores, speciale acties, en evenementen worden ingericht om tegengewicht te bieden, maar in tijden van verandering hebben onze burgers en ondernemers vooral nood aan een sterke identiteit. Een onderstroom die op vaste waarden gebaseerd is en op termijn richting kan geven. Dit vraagt een nieuwe en andere manier van stadskernontwikkeling.”

De provincie Limburg en UNIZO hebben daarom in samenwerking met Breda University en studiebureau ABM ‘Naar de Kern’ uitgewerkt. Een uniek traject waar Limburgse steden een grondige oefening rond de stadskern van de toekomst kunnen maken. “Alles draait om de unieke branding van steden en gemeenten. Een branding die niet leidt tot concurrentie maar tot sterke onderlinge relaties die ons samen verder zullen brengen”, aldus gedeputeerde Tom Vandeput. “We zijn er immers van overtuigd dat we in Limburg kunnen komen tot een sterk netwerk van complementaire steden met ieder een eigen focus, aanbod en beleving.”

De nieuwe wetenschappelijke methodiek activeert lokale overheden, ondernemers, inwoners en bezoekers en werd eerder al getest in het Nederlandse Arnhem, Antwerpen en op de winkelketen Veritas. “De nauwe samenwerking tussen veel actoren is de beste garantie om tot een duurzame oplossing voor bedrijvige kernen te komen. Het is de weg die we ook in de toekomst moeten bewandelen”, vindt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO-Limburg.

Werken aan de toekomst van de detailhandel in Sint-Truiden

Sint-Truiden telt vandaag bijna 1100 handelspanden, daarvan staan er 134 leeg.  Met 12,2 procent liggen deze cijfers net boven het Limburgs gemiddelde. “Sint-Truiden heeft heel veel in haar mars om haar lokale handelshart opnieuw tot volle bloei te laten komen. We zijn de hoofdstad van Haspengouw, blinken uit in levenskwaliteit en zijn op vele domeinen een echte innovator. We zijn ervan overtuigd dat met een duidelijke identiteit van onze kernstad, we onze positie als bruisende winkelstad ook in het digitale tijdperk blijvend kunnen verankeren”, weet burgemeester Veerle Heeren. 

Er is er nog een toekomst voor de stedelijke handel en horeca indien de shopping- en belevingskwaliteit in een unieke branding worden gerealiseerd. “Vorig jaar werd de innovatieve methodiek van stadskernontwikkeling samen met UNIZO al succesvol toegepast in Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren. In Pelt werd het traject dit jaar opgestart en nu is ook Sint-Truiden aan de beurt.

“Als provincie willen wij onze steden en gemeenten daarin helpen. Dat doen we met het project Naar de Kern; een kortlopend intensief traject waarin we samen met verantwoordelijken van de stad, professionele retailexperten, lokale handel & horeca en andere stakeholders op zoek gaan naar een unieke profilering op basis van de identiteit van de gemeente ter versterking van het toekomstperspectief voor de stedelijke retail,” stelt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. De provincie Limburg financiert het traject voor 55.000 euro. In een latere fase wanneer het DNA gekend is en concrete acties worden opgezet om de commerciële invulling, ruimtelijke ordening en de beleidsvisie van de stad hierop af te stemmen, voorziet de provincie nog eens 100.000 euro.

Laat een reactie achter