Kick-off

Op 2 december 2019 werd het officiële startschot gegeven voor het traject NDK 2.0 te Bree.

Het werd een startvergadering om niet snel te vergeten: Niet minder dan 25 enthousiaste Breeënaars en projectpartners waren aanwezig.
Het lokaal bestuur, vertegenwoordigd door o.m. burgemeester Liesbeth Van der Auwera en centrummanager Patsy Kerkhofs spreekt samen het met projectteam, gedeputeerde Tom Vandeput van de provincie Limburg en Unizo een engagement uit om te bouwen aan de kern van Bree.

Het volledige persbericht leest u hier.

Binnenkort kunt u op deze webpagina ook de volledige planning, timing, verslagen, resultaten, etc. terugvinden.

Het verslag van de kick-off meeting kunt u alvast hier terugvinden.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u graag deel uitmaken van dit bijzondere traject?

Neem dan contact op met projectcoördinator Johan Robben.

Stakeholdersessie 1

Op 4 februari 2020 vond de eerste stakeholdersessie in de DNA-fase van NDK Bree plaats. Met een mix van stakeholders werd gebrainstormd rond het DNA van Bree.

Het verslag en het beeldmateriaal kan u hier terugvinden.

Focusgroep 1 (handelaars & pandeneigenaars)

Op 4 maart 2020 (19u30 – 22u) vond de eerste focusgroep in de DNA-fase van NDK Bree plaats.

We mochten handelaars, horeca, dienstverleners en pandeneigenaars uit Bree ontvangen om samen te werken rond het DNA van de stad.

Benieuwd naar de resultaten? Lees dan zeker hier het verslag.

Interesse om deel te nemen aan het traject? Neem dan zeker contact op met Johan Robben via johan.robben@abmadvies.be

Focusgroep 2 (jeugd)

 

 

 

 

 

 

 

Op 5 september 2020 ontmoeten we de Breese jeugd corona-proof in de Kim Clijsterszaal van het stadhuis. Maar liefst 19 enthousiaste jongeren (tussen de 15 en 25 jaar) nemen deel aan deze focusgroep.

Laura en Ine van de jeugddienst Bree zorgen voor koffiekoeken en een leuke goodie bag voor alle deelnemers.

Het verslag en beeldmateriaal kan u hier vinden.

Focusgroep 3 (Lokaal bestuur)

Op 6 oktober 2020 (13u – 15u) vond de derde focusgroep in de DNA-fase van NDK Bree plaats.

Samen met het lokaal bestuur en de beleidsmedewerkers gaven we verder vorm aan het DNA van Bree.

Het verslag en beeldmateriaal kan u hier vinden.

Wilt u nog ideeën of opmerkingen meegeven naar aanleiding van deze focusgroep? Neem dan zeker contact op met Johan Robben via johan.robben@abmadvies.be

Stakeholdersessie 2

Op 13 oktober 2020 (15u – 17u30) vond de eerste stakeholdersessie in de design-fase van NDK Bree plaats. Met een 16-tal betrokkenen (mix van handelaars, horeca, inwoners, scholen, cultuur, senioren en jeugd) werkten we verder aan het DNA van Bree en wat dit kan betekenen op vlak van winkels, horeca, inrichting van de openbare ruimte en mobiliteit.

Het verslag kan u hier vinden.

Wilt u nog ideeën of opmerkingen meegeven naar aanleiding van deze stakeholdersessie? Neem dan zeker contact op met Johan Robben via johan.robben@abmadvies.be

Scenario-sessie

Op 16 februari 2021 verzamelen we weer in de Kim Clijsterszaal te Bree om met 12 enthousiaste Breeënaren (ieder met een eigen specifieke expertise) verder te werken in de zogeheten design-fase.  Op basis van het vastgelegde DNA (“Gezelligheid troef”) gaan we op zoek naar verschillende scenario’s om dit DNA echt te laten leven in Bree en rechtstreeks of onrechtstreeks handel en horeca te versterken.

Het verslag kan u hier vinden.

1.1: Uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor een centrumkern.  

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef. Maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en co-creatie. Om de handelskern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad of gemeente. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers.
Voor compacte stad als Bree kan het uitdragen van het DNA een flinke meerwaarde betekenen.

In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2: Traject

Naar de Kern Bree volgt de methodiek van NDK 2.0 en doorloopt verschillende stappen:

Verkenning

Bestuursmensen van Bree, het projectteam van ABM, vertegenwoordigers en Unizo stellen op basis van een gesprekken met bevoorrechte getuigen, een algemene cijfermatige analyse en verschillende gemeenteverkenningen een eerste aanzet tot bouwstenen samen. 

Participatieve en co-creatieve oefeningen

Via een reeks stakeholdersplatformen (mix van verschillende stakeholders) en een reeks focusgroepen (specifieke stakeholdersgroep) worden verder vormgegeven aan de ontwikkelde bouwstenen en worden deze permanent afgetoetst. De resultaten worden steeds doorvertaald naar het imagineeringteam. Het geheel wordt ondersteund door een gerichte digitale bevraging.

Imagineering

Het imagineeringteam gaat onder leiding van professor Diane Nys van de Universiteit van Breda met de bouwstenen aan de slag.  Via de imagineering wordt op een andere manier naar de bouwstenen gekeken om zo te komen tot een generatief DNA.  

Creatieve denkers workshop

Na het imagineeringverhaal geven experten/creatieve denkers hun beeld op basis van de verzamelde bouwstenen en hun eigen indrukken.

DNA scherpstellen

Het DNA wordt definitief afgetoetst, vastgelegd en vertaald in een visueel concept.

Designsessies

In de designfase wordt het DNA toegepast op een aantal relevante domeinen in de kern.
Ook hier gebeurt dit via stakeholdersplatformen en/of focusgroepen.
We creëren een nieuw toekomstbeeld voor de handelskern. 

Ontwerp kernkompas

Na dialogen met de stakeholders in het algemeen en de handelaars uit de kern in het bijzonder wordt het kernkompas ontworpen. Dit kernkompas wordt visueel voorgesteld aan het CBS van Bree. Na deze voorstelling wordt onder leiding van de algemeen directeur een pakkende visietekst en een concreet actieplan ontworpen dat – belangrijk – de cross-overs maakt met de verschillende beleidsdomeinen. Een bedrijvige kern is immers meer dan retail alleen. 

Finalisatie en verankering

Het traject wordt opgeleverd in een sturend kernkompas, een sterke visietekst en een concreet en haalbaar actieplan voor de kern van Bree.
Onder leiding van Unizo wordt ook getracht dit DNA voor te stellen op één van de bestaande evenementen in de kern. Of misschien wel op een nieuw DNA-gebaseerd evenement?

 

Copyright: Grensland Actueel

2: het DNA van Bree

Het DNA van Bree is momenteel in volle ontwikkeling

Momenteel werken we hard aan de ontwikkeling van het DNA van Bree.

Uw mening is hierbij erg belangrijk. Heeft u interesse om mee te denken? Neem dan snel contact op met het projectteam via Johan.Robben@abmadvies.be

3: Kernkompas

We verwachten in het voorjaar van 2021 het kernkompas van Bree definitief op te leveren

In tussentijd kunt u alle ontwikkelingen hier volgen.

4: Conclusie

Het DNA van Bree is…

… het voorwerp van een reeds zeer boeiend traject. Dat gezelligheid troef is in Bree werd al vrij snel duidelijk. Maar wat schuilt daar achter?

Ook benieuwd? Volg het alvast hier…

5: Aan de slag met het DNA

Benieuwd welke DNA-tinten de nieuwe kern van Bree zal krijgen?

Wij alvast ook! En het enthousiasme te Bree blijkt alvast groot te zijn.

Heeft u inspiratie of een specifiek idee? Laat het ons zeker weten per mail (via Johan.Robben@abmadvies.be) of neem deel aan één van onze sessies.

Contact Naar de Kern Bree

Projectleider: Patsy Kerkhofs

Patsy Kerkhofs
089 84 85 00