Slotevent Naar de Kern ’17 – ’18

Slotevent Naar de Kern

17 September 2018

Met het kortlopend en co-creatief traject “Naar de Kern” hebben 5 gemeenten, samen met de provincie Limburg, Unizo, lokale stakeholders en retailexperten gewerkt aan een nieuw toekomstperspectief voor de handelskern. Via de vernieuwende methodiek van imagineering is op basis van het unieke DNA van de gemeente het fundament voor een dynamische ontwikkelingsvisie gelegd. Deze visie is vervat in een zogenaamd kernkompas dat voor elke gemeente is opgemaakt.

Deze ontwikkelingsstrategie dient nog verder, in co-creatie met diverse projectpartners, experten, bedrijven en inwoners, te worden verdiept en daarna gerealiseerd. Slechts door de beoogde krachtenbundeling zullen we erin slagen vitale en toekomstgerichte handelskernen met ruimte voor handel, horeca, wonen, ontspanning, diensten en nieuwe ambachtelijke bedrijvigheid te creëren.

Het traject ‘Naar de Kern’ zet in op het unieke karakter van elke handelskern. De Limburgse handelskernen kunnen zo schakels in een complementair provinciaal handelsnetwerk worden. Hiervoor kunnen de gemeenten blijven rekenen op provinciale inhoudelijke en financiële ondersteuning. 

Tijdens de slotsessie op maandag 17 september bij het duikcentrum TODI te Beringen werden de resultaten van het project voorgesteld.