1.1 uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor de stadskern. 

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef. Maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en cocreatie. Om de kern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad. Dat DNA is de richting,
het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers. In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2 traject

Naar de Kern Lommel maakt deel uit van NDK 1.0 (2017 – 2018) en werd via verschillende stappen gerealiseerd: 

Verkenning
Bestuursmensen van de stad en van UNIZO stellen de eerste bouwstenen van het DNA op, op basis van een gezamenlijke verkenningstocht.

Imagineering
Studenten van de Universiteit van Breda gaan met de bouwstenen aan de slag. Ze trokken de stad in en bevroegen de mensen. De resultaten werden uitgewerkt in een workshop Imagineering, een innovatieve methodiek om steden te versterken.

Creatieve denkers workshop
Na de studenten gaven experten/creatieve denkers hun beeld op basis van de verzamelde bouwstenen en hun eigen indrukken.

Designsessies
In deze workshops werd het DNA verder verfijnd en gewerkt aan een concreet toekomstbeeld voor de handelskern.

Retailexperten
Een team van retailexperten zich over de tot dan bereikte resultaten van het traject.

Ondernemers
Plaatselijke handelaars gaan in dialoog over de plannen.

College van Burgemeester en Schepenen
Het traject en de voorlopige conclusies worden aan het CBS en het city marketingteam voorgelegd.

Extra designsessie (eventueel)
Tijdens deze derde sessie worden de puntjes op de i gezet of enkele pistes verder uitgewerkt.

2 het DNA van Lommel

De slagzin van Lommel is Pure energie. Maar Lommel is meer dan dat.

De identiteit van Lommel is enorm breed, zijn troeven talrijk. De natuur, de rust, het glas, de meren, de bedrijvigheid, de cultuur, het perifere karakter, … We kiezen dus voor een woord of een concept dat aanspreekt en bezielt, maar dat een brede waaier van invullingen toelaat, zelfs genereert. Dat vinden we in het woord PUUR. Een woord dat op vele manieren klopt voor Lommel. Dat vele ladingen dekt en naar het hart en de ziel van Lommel en de Lommelaar gaat. En het geeft een duidelijke, heldere, transparante identiteit mee die wendbaar maar herkenbaar is. Een soort identiteit waar mensen zich graag mee verbinden. Waar mensen energie van krijgen, pure energie.

3. kernkompas

De richtingaanwijzer naar het noorden heet in Lommel ‘Puur’.

Het land dat de wijzer aanwijst is een levende, dynamische, hippe Lommelse (handels)kern, met fiere en betrokken inwoners en handelaars. Waar je de ontspannen, groene sfeer van Lommel voelt, gekoppeld aan een begeesterende bedrijvigheid. Waar altijd iets te ontdekken valt. Waar duurzaamheid en authenticiteit voorop staan.

Slogan: PUUR LOMMEL, Make it yourself!

4. conclusie

Wat nu voorligt is het resultaat van een kort maar intensief traject. Meer nog, het is de start van een aantal uitdagende maar haalbare ontwikkelingen.

Omdat het gedragen is en omdat het klopt. Omdat het de energie in zich draagt van alle betrokkenen aan dit traject. Omdat het de handelskern, en bij uitbreiding de stad helpt om een eigen, creatief antwoord te formuleren op de uitdagingen van de toekomst. Door die toekomst zelf in handen te nemen. Vanuit de Pure energie van de stad en haar bewoners. Duurzaam en verbindend. Authentiek, transparant, gezond en ambachtelijk. Met groen en cultuur als hefboom. PUUR dus.

Share op social media:

Contact Naar de Kern Lommel

Projectleider: Linsen Kelly