1.1 uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor de stadskern. 

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef. Maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en cocreatie. Om de kern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers. In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2 traject

Naar de Kern Beringen maakt deel uit van NDK 1.0 (2017 – 2018) en werd gerealiseerd via verschillende stappen: 

Verkenning
Bestuursmensen van de stad en van UNIZO stellen de eerste bouwstenen van het DNA op, op basis van een gezamenlijke verkenningstocht.

Imagineering
Studenten van de Universiteit van Breda gaan met de bouwstenen aan de slag. Ze trokken de stad in en bevroegen de mensen. De resultaten werden uitgewerkt in een workshop Imagineering, een innovatieve methodiek om steden te versterken.

Creatieve denkers workshop
Na de studenten gaven experten/creatieve denkers hun beeld op basis van de verzamelde bouwstenen en hun eigen indrukken.

Designsessies
In deze workshops werd het DNA verder verfijnd en gewerkt aan een concreet toekomstbeeld voor de handelskern.

Retailexperten
Een team van retailexperten zich over de tot dan bereikte resultaten van het traject.

Ondernemers
Plaatselijke handelaars gaan in dialoog over de plannen.

College van Burgemeester en Schepenen
Het traject en de voorlopige conclusies worden aan het CBS en het city marketingteam voorgelegd.

Extra designsessie (eventueel)
Tijdens deze derde sessie worden de puntjes op de i gezet of enkele pistes verder uitgewerkt.

2 het dna van leopoldsburg

Leopoldsburg is de kleinste en jongste zelfstandige gemeente van Limburg, maar het is een gemeente met een sterke identiteit.

Leopoldsburg staat uiteraard voor het militaire, maar ook voor thuiskomen en voor het Royale. Het Kamp van Beverlo maakt ook dat mensen van her en der hier zijn beland en zijn blijven hangen, wat nog steeds voelbaar is in de verscheidenheid van achtergrond, de open sfeer, het vriendschappelijke, het leven-en-laten-leven-gevoel. Kampenaars zijn fier dat ze van Leopoldsburg zijn. MADE IN LEOPOLDSBURG is het DNA-woord voor Leopoldsburg. De handelaar in de kern is de motor achter deze dynamiek. Met Made in Leopoldsburg maakt hij een statement van authenticiteit, fierheid en verbinding, inclusief een uitnodiging aan de burger en de bezoeker om mee te doen.

3. Kernkompas

‘Made in Leopoldsburg’ is een generatief concept

Het heeft het vermogen om te motiveren, om enthousiasme en betrokkenheid te creëren. Waarin elke inwoner Leopoldsburg zich niet alleen herkent, maar waar hij ook iets bij voelt dat hem raakt, dat zijn fierheid als Kampenaar aanwakkert. Voor de handelskern van Leopoldsburg biedt het logo ‘Made in Leopoldsburg’ heel wat opportuniteiten. Het logo MiL is opgevat als een stempel, een keurmerk. Het ‘bestempelt’ producten, diensten, evenementen, straten, etc. als ‘van Leopoldsburg’.

4. conclusie

Wat nu voorligt is het resultaat van een kort maar intensief traject. Meer nog, het is de start van een aantal uitdagende maar haalbare ontwikkelingen.

Omdat ze gedragen zijn en omdat het klopt. Omdat ze de energie in zich dragen van alle betrokkenen aan dit traject. Omdat het de handelskern en bij uitbreiding de gemeente helpt om een eigen, creatief antwoord te formuleren op de uitdagingen van de toekomst. Door die toekomst zelf in handen te nemen, vanuit die eigen, heel sterke identiteit die Leopoldsburg heeft: Een warme thuis, een koninklijke plek. Made in Leopoldsburg.

Share op social media:

Contact Naar de Kern Leopoldsburg

Projectleider: Celen Janni